Cudzoziemiec

przez | 26 września 2011

Cudzoziemiec to w rozumieniu przepisów prawa osoba przebywająca na terytorium danego państwa, ale nie posiadająca jego obywatelstwa. Potocznie to każdy obcokrajowiec, bez względu na jego status prawny. W „ustawie o cudzoziemcach” obowiązuje generalna zasada, że cudzoziemiec podczas pobytu w RP ma takie same prawa i obowiązki jak obywatel polski, z zastrzeżeniem postanowień przepisów ustawowych. Stąd konieczność posiadania stosownych dokumentów stwierdzających tożsamość oraz obowiązek meldunkowy, jak też obowiązek zgłoszenia Policji faktu utraty dokumentu paszportowego.

Cudzoziemiec może przekroczyć granicę RP i przebywać na polskim terytorium ? jeżeli posiada ważny dokument podróży oraz wizę, a także środki niezbędne do pokrycia kosztów wjazdu na terytorium RP, przejazdu przez nie, pobytu i wyjazdu z RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *