Alimenty

przez | 23 lipca 2011

Alimenty (łac. alimentum ? pokarm) są regularnymi, obligatoryjnymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z  trzech czynników – pokrewieństwa, powinowactwa bądź też z małżeństwa.

Podstawą prawną regulującą zakres i zasady świadczeń alimentacyjnych jest Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. „Kodeks rodzinny i opiekuńczy”, wraz z kolejnymi nowelizacjami (ostatnia weszła w życie z dniem 13 czerwca 2009 r.). Zasady związane z obowiązkiem alimentacyjnym opisuje „Dział III – Obowiązek alimentacyjny” (odpowiednio art. 128 do art. 144).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *