Aklimatyzacja

przez | 23 września 2011

Aklimatyzacja to przystosowanie się do nowych dla danego organizmu warunków klimatycznych, spowodowane zmianą miejsca zamieszkania, zachodzące w naturalnych warunkach. W zakres aklimatyzacji wchodzą przystosowania do klimatu, czasu i wysokości. Przystosowanie zachodzące w warunkach laboratoryjnych, do sztucznie wytwarzanych warunków, nazywamy aklimacją.

Potocznie aklimatyzacją nazywa się także przystosowanie zwierząt do nowego otoczenia lub człowieka do nowych warunków pracy, zamieszkania, towarzystwa.

Aklimatyzacja jest możliwa dzięki naturalnej plastyczności organizmów i możliwości adekwatnego ich reagowania na bodźce środowiska. Możliwości dostosowawcze, warunkowane są z jednej strony przez pulę genową jaką dysponuje organizm, a z drugiej strony, gwałtownością (tempem) zachodzącej zmiany i jej wielkością.

Aklimatyzacja u ludzi, ze względu na ubranie i ocieplane domy, ma stosunkowo małe znaczenie. Szybkie podróże samolotowe powodują konieczność niewielkiej aklimatyzacji czasowej – dostosowania swojej aktywności do miejscowego dnia i nocy. Sportowcy, ze względu na duży wysiłek, na odległe miejsca zawodów przyjeżdżają kilka, kilkanaście dni wcześniej, aby dać organizmowi czas na dostosowanie się. To samo dotyczy np. himalaistów.

U zwierząt aklimatyzacja łączy się zazwyczaj z celową działalnością człowieka i przewożeniem ich do nowych krain leżących poza ich naturalnym zasięgiem lub w okolice, w których zwierzęta te poprzednio występowały, lecz zostały wytępione. Trudniejszym zabiegiem jest wprowadzenie różnych gatunków, tam gdzie nigdy nie występowały. Wiąże się z tym znaczne ryzyko zakłócenia równowagi biologicznej przez nowo introdukowane gatunk. Wiele prób aklimatyzacji przeprowadzono w Australii. Wprowadzono gatunki, które z braku naturalnych miejscowych wrogów, rozmnożyły się i w późniejszym czasie stały się prawdziwą plagą. Sprowadzone w 1859 r. z Europy dzikie króliki do celów łowieckich w ciągu niewielu lat tak się rozmnożyły, że zaczęły wyrządzać wielkie szkody na pastwiskach, stając się wielkim konkurentem dla owiec. Aby zwalczać króliki, sprowadzono do kraju nowy gatunek – lisa. Wraz z dużą redukcją królika, lisy przyczyniły się też do wytępienia wielu rodzimych gatunków torbaczy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *