Adiutant

przez | 22 lipca 2011

Adiutant (łac. adiutare – pomagać) czy też adiutant ordynansowy jest żołnierzem pomocniczym asystującym najwyższym oficerom (najczęściej generałom oraz dowódcom jednostek wojskowych). Jest w osobistej dyspozycji swojego przełożonego. Jego zadaniem jest wykonywanie ogólnych prac kancelaryjno-biurowych i organizacyjnych zapewniających rytmiczność działalności służbowej dowódcy, a także zlecenia osobistego przełożonego, kieruje on także pracą innych pracowników adiutantury (kancelarii dowódcy).

Adiutant przyboczny, fligeladiutant (z niem. Flügeladjutant, Flügel – „skrzydło”) pełni podobną funkcję przy głowach państw: prezydentach, królach, cesarzach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *