Ciało doskonale białe

przez | 21 sierpnia 2011

Ciało doskonale białe to modelowe ciało całkowicie rozpraszające padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, niezależnie od temperatury i widma padającego promieniowania. Ciało takie posiada zdolność absorpcyjną równą 0 i współczynnik odbicia równy 1. Zdolność emisyjna takiego ciała równa jest zeru.

Ciało doskonale białe jest przeciwieństwem ciała doskonale czarnego, które całkowicie pochłania padające nań promieniowanie. Gdyby istniało ciało doskonale białe, to niemożliwe byłoby ustalenie jego temperatury, gdyż zgodnie z definicją temperatury, dwa ciała mają jednakową temperaturę jeżeli pozostają w równowadze termodynamicznej, a ciało doskonale białe nie pochłania padającego nań promieniowania i dlatego jest w równowadze z ciałem o każdej temperaturze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *