Aktywacja neutronowa

przez | 16 lipca 2011

Aktywacja neutronowa to proces, w którym promieniowanie neutronowe indukuje radioaktywność w materiałach i zachodzi, kiedy jądra atomowe przechwytują swobodne neutrony, stając się cięższymi i przechodząc w stan wzbudzony. Pobudzone jądra często ulegają natychmiastowemu rozpadowi emitując cząstki takie, jak neutrony, protony lub cząstki alfa. Wychwyt neutronu, nawet po natychmiastowym rozpadzie, często powoduje powstanie niestabilnych produktów aktywacji. Takie jądra radioaktywne mogą wykazywać czas połowicznego rozpadu w zakresie od ułamków sekundy aż do wielu lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *