Agregacja cząstek

Agregacja ogólne pojęcie określające łączenie się mniejszych cząstek w większe. Produkty agregacji nazywane są agregatami. Formą agregacji cząsteczek chemicznych mogą być między innymi micele tworzące koloidy. Micele na skutek agregacji mogą z kolei zlepiać się razem, co prowadzi do powstania zwykłej zawiesiny.

Formą agregacji jest też proces koagulacji białek. Kontrolowana agregacja niektórych cząsteczek może prowadzić do powstania struktur supramolekularnych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *