Agaroza

przez | 9 sierpnia 2011

Agaroza to polisacharyd będący polimerem pochodnych galaktozy, otrzymywany w wyniku oczyszczania z agaru jadalnego. Agaroza łatwo rozpuszcza się w wodzie, w temperaturze pokojowej odwracalnie tworzy żel. Temperatura przejścia żelu w zol (potocznie topnienie agarozy) jest wyższa od temperatury zestalania (histereza).

Agarozę stosuje się w technikach analitycznych i preparatywnych biologii molekularnej. Żel agarozowy służy jako podłoże do elektroforetycznego rozdzielania kwasów nukleinowych. Zmodyfikowana chemicznie agaroza służy jako podłoże w chromatografii powinowactwa oraz jako sito molekularne (sito cząsteczkowe). Żel agarozowy wykorzystuje się też do unieruchamiania preparatów do sekcji na mikrotomie. Zdolność komórek do wzrostu na podłożu z miękkiego żelu agarozowego jest jednym z testów na transformację nowotworową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *