Acetylocholina

przez | 25 lipca 2011

Acetylocholina (ACh) jest organicznym związkiem chemicznym, esterem kwasu octowego i choliny. W organizmach żywych związek ten jest neuromediatorem syntetyzowanym w neuronach cholinergicznych. Prekursorem acetylocholiny jest cholina, która przenika z przestrzeni międzykomórkowej do wnętrza neuronów.

Cholina ulega estryfikacji, tj. przyłączeniu reszty kwasu octowego do acetylocholiny przy udziale enzymu acetylotransferazy cholinowej. Powstała acetylocholina jest uwalniana z zakończeń presynaptycznych do przestrzeni synaptycznej przez dopływające impulsy nerwowe, a część jej jest magazynowana w ziarnistościach neuronów. Po wydzieleniu z zakończeń presynaptycznych acetylocholina działa na receptory znajdujące się w zakończeniach postsynaptycznych i jest bardzo szybko rozkładana przez enzym acetylocholinesterazę.

Jest to jedyny mechanizm unieczynniania acetylocholiny. Szybkość syntezy acetylocholiny zależy od stężenia choliny oraz acetylocholiny w neuronie. Związki fosforoorganiczne (tj. sarin, soman) mają zdolność do inhibicji acetylocholinesterazy, co warunkuje ich toksyczność.

Istnieją 2 typy receptorów cholinergicznych: nikotynowe (N), które  są wbudowane w błonę komórki zwoju autonomicznego oraz muskarynowe (M), występujące w synapsach obwodowych zakończeń przywspółczulnych, są one wbudowane błonę komórki efektorowej.

Acetylocholina obniża ciśnienie krwi, powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, zmniejsza siłę skurczu mięśnia sercowego, zwalnia częstość akcji serca, powoduje zwężenie źrenic, powoduje skurcze mięśni gładkich oskrzeli, jelit i pęcherza moczowego, a także działa na wiele innych sposobów. Mimo nie ma ona zastosowania leczniczego ze względu na toksyczność i krótkotrwałe działanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *