Głuptak

przez | 2 października 2010

Potężny ptak otwartych mórz. Można go niekiedy wziąć za dużą me­wę, ma jednak dłuższy, klinowaty ogon i długi, sztyletowaty dziób. Do­rosłe ptaki białe, tylko głowę i szyję mają żółtawą oraz czarne lotki pierw­szego rzędu. Młode ptaki brązowe, biało upstrzone. W ciągu czterech lat powoli uzysku­ją białe upierzenie ptaków dorosłych. W lęgowiskach głuptaki wydają skrzekliwe głosy. Dł. 95 cm, siąg 175 cm.

Gniazduje w ol­brzymich koloniach na północnoeuropejskich ptasich skałach. Poza okresem lęgowym spotykany w ma­łych grupach blisko wybrzeży Mo­rza Północnego. Na polskim wy­brzeżu pojawia się bardzo rzadko.

Jedynym miej­scem lęgowym na Morzu Północ­nym jest wyspa Helgoland, gdzie od 1991 r. gnieździ się jedna lub dwie pary.

Głuptak

Głuptak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *