Adret

przez | 14 września 2011

Adret (stok dosłoneczny) to termin geograficzny określający stok góry lub wzgórza będące bardziej nasłonecznione w stosunku do przeciwnego stoku tego samego wzniesienia bądź pasma górskiego. Na półkuli północnej są to stoki południowe (eksponowane na południe), natomiast na półkuli południowej ? północne (eksponowane na północ).

Stok dosłoneczny, jako poddany intensywniejszej insolacji charakteryzuje się wyższą temperaturą, która sprzyja rozwojowi roślinności na tym stoku. W związku z tym piętra roślinności górskiej są na tych stokach przesunięte o ok. 200 m w stosunku do stoku przeciwsłonecznego. Na półkuli północnej na dosłonecznych stokach południowych granice między poszczególnymi piętrami roślin przesuwają się w dół. Na półkuli południowej natomiast jest odwrotnie z powodu odmiennej strony górowania Słońca. Intensywniejsze nasłonecznienie stoków dosłonecznych sprzyja rozwojowi osadnictwa, upraw oraz wypasu zwierząt. Bardzo powszechną formą zagospodarowania tych stoków są m.in. winnice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *