Eufonia

przez | 6 lutego 2016

Eufonia to nazwa zbiorcza dla wszystkich typów organizacji nadanej tekstu w jego warstwie brzmieniowej, które w pewnym okresie są uważane za estetycznie dodatnie.

Jest to przyjemny brzmieniowo ton wypowiedzi oraz harmonijny dobór dźwięków. Efekt ten jest osiągany m.in. poprzez:

  • eliminowanie z wiersza głosek syczących albo szumiących,
  • opieranie się na sonornych głoskach i samogłoskach,
  • unikanie hiatusu.

Eufonią jest także dział poetyki, który obejmuje wiedzę o harmonijnym doborze dźwięków mowy.

Celem eufonii jest sprawienie, by utwór pięknie brzmiał przez np. celowe powtarzanie tych samych głosek w bliskim sąsiedztwie, aliterację (powtarzanie się tych samych głosek albo zespołów głoskowych na początku kolejnych wyrazów tworzących wers) oraz eliminowanie trudnych do wymówienia połączeń fonetycznych poprzez rozbijanie ich za pomocą innych głosek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *