Rudolf Fuksa

przez | 20 czerwca 2011

Rudolf Fuksa urodził się 27 listopada 1930 roku w Švermovie, zmarł 9 sierpnia 1952 r. w Pradze. Był czechosłowackim współpracownikiem amerykańskich służb wywiadowczych w latach powojennych

Uczęszczał do szkoły w Kostelcu nad Labem. Po zakończeniu II wojny światowej jego rodzice przenieśli się do Liberca. Do marca 1949 roku pracował w firmie drukarskiej, kiedy zmobilizowano go do Korpusu Bezpieczeństwa Narodowego (SNB). Po przeszkoleniu w październiku tego roku rozpoczął służbę w Straży Pogranicznej. W połowie kwietnia 1950 r. został odkomenderowany na 4-miesięczny kurs radiotelegraficzny w Zbirohu. Po powrocie do oddziału dokonał kilka drobnych kradzieży, za co był sądzony i skazany na 1 rok więzienia. 6 sierpnia 1951 r. zdezerterował, przechodząc granicę z RFN. Podjął współpracę z amerykańskimi służbami wywiadowczymi. 19 października tego roku wraz z innym uciekinierem z Czechosłowacji Jiřím Hejną przeszedł z powrotem do kraju. W Pilźnie został jednak rozpoznany przez byłego kolegę. Już 27 października w mieście Klatovy obu agentów aresztowali funkcjonariusze StB. Po procesie skazano ich na karę śmierci. W 1990 r. Rudolf Fuksa został zrehabilitowany. W 2008 r. w Chrastavie na domu, w którym mieszkała jego rodzina, odsłonięto tablicę pamiątkową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *