Iwan Doczew

przez | 18 czerwca 2011

Iwan Dimitrow Doczew urodził się 7 stycznia 1906 r. w Szumeniu, zmarł 14 maja 2005 r.  Był bułgarskim monarchistycznym, antykomunistycznym i faszystowskim działaczem politycznym, a także emigracyjnym publicystą. W latach 1926-1932 pracował jako urzędnik w administracji. Następnie podjął studia prawnicze na uniwersytecie w Sofii. Podczas studiów zaangażował się w działalność polityczną. W 1933 r. był jednym z założycieli antykomunistycznego i nacjonalistycznego Związku Bułgarskich Legionów Narodowych, stając później na jego czele. W 1934 r. odbył podróż do Niemiec, gdzie spotkał się z Adolfem Hitlerem i Alfredem Rosenbergiem. W 1936 r. ukończył studia. W II poł. lat 30. stał się bliskim współpracownikiem ministra wojny gen. Hristo K. Łukowa, który miał bliskie kontakty z hitlerowcami.

W latach 1940-1943 Iwan D. Doczew pełnił stanowisko burmistrza miast Kałofer, a następnie Silistra. Był też przewodniczącym Narodowego Związku Studentów. Ponadto sprawował funkcję głównego redaktora czasopisma „??????”. 9 września 1944 r., kiedy w wyniku zamachu stanu Bułgaria przeszła na stronę aliantów, wyjechał do Niemiec. Popierał wówczas kolaboracyjny Bułgarski Rząd Narodowy pod kierownictwem Aleksandyra Cankowa. W komunistycznej Bułgarii po 1945 r. zaocznie został 3-krotnie skazany na karę śmierci. Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkał krótko w Salzburgu. Wydawał tam pismo „Bulgaria”. Potem przeniósł się do zachodnich Niemczech. W 1948 r. uzyskał tytuł doktora ekonomii na uniwersytecie w Heidelbergu. Następnie wyemigrował do Kanady, a w 1951 r. do USA do Nowego Jorku. Tam założył Komitet Oswobodzenia Narodów od Komunizmu i Bułgarski Front Narodowy. Ten ostatni wszedł w skład Antybolszewickiego Bloku Narodów. Był autorem 5 książek, m.in. „???? ?????” i „Half century struggle against communism for the freedom of Bulgaria”. Redagował pismo „Borba”. Pod koniec 1991 r. powrócił do Bułgarii, gdzie zamieszkał w rodzinnym Szumenie. Wspierał aktywnie Związek Sił Demokratycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *