Grupa Adriana Mihuţiu

przez | 25 czerwca 2011

Grupa Adriana Mihuţiu to rumuńska antykomunistyczna grupa zbrojna działająca w latach 1948-1956. W 1946 r. pochodzący z miejscowości Măderat Adrian Mihuţiu, student politechniki w Timişoarze, protestował przeciwko represjom komunistycznym skierowanym przeciwko studentom z Cluju. W obawie przed aresztowaniem w maju 1948 roku zbiegł do lasu, gdzie zorganizował oddział zbrojny. W jej skład weszło ok. 70 osób. Działał on na obszarze gminy Arad. Do jesieni 1956 roku partyzanci 5-krotnie starli się z oddziałami Securitate, zabijając i raniąc kilku funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa. Z biegiem czasu ograniczali się jednak coraz bardziej do samoobrony. 17 listopada 1956 roku w wyniku zdrady swojego kuzyna A. Mihuţiu został schwytany. Po wydobyciu z niego informacji o miejscu przebywania jego oddziału zostali schwytani pozostali partyzanci. Trybunał wojskowy w Timişoarze skazał w 1957 roku A. Mihuţiu i jeszcze jednego partyzanta na karę śmierci, wykonaną w więzieniu Jilava w Bukareszcie. Pozostali dostali kary wieloletniego więzienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *