Bill of Rights

przez | 9 września 2011

Karta Praw Stanów Zjednoczonych Ameryki (United States Bill of Rights) to pierwsze dziesięć poprawek do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, które zostały uchwalone 25 września 1789 roku, a weszły w życie 15 grudnia 1791 roku, po dłuższym okresie ratyfikacji przez poszczególne stany.

Zagwarantowały one podstawowe swobody i wolności obywatelskie, w tym prawo do własności prywatnej, wolności wyznania i sumienia oraz prasy, ochrony oskarżonego w procesie karnym, prawo do swobodnego gromadzenia się, prawo do posiadania i noszenia broni. Nie spisano jednak równości wobec prawa, a było to spowodowane istniejącym i legalnym niewolnictwem, które utrzymało się w Stanach Zjednoczonych do roku 1865 (13. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych).

Za autora poprawek uznaje się Jamesa Madisona – jednego z ojców Konstytucji USA. Poprawki nawiązywały do angielskiej Deklaracji praw z 1689,Deklaracji Praw Wirginii

Karta posiada 14 odręcznych kopii – jedną dla Kongresu, pozostałe dla 13 stanów. Kopie sporządzone dla Georgii, Maryland, Nowego Jorku i Pennsylwanii zaginęły. Kopia dla Nowego Jorku została zniszczona w czasie pożaru, a kopia Pensylwanii zginęła w XIX w. Dwa niezidentyfikowane egzemplarze ocalały i znajdują się w Archiwum Narodowym oraz Bibliotece Publicznej Nowego Jorku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *