Amurska Organizacja Wojskowa

przez | 29 czerwca 2011

Amurska Organizacja Wojskowa miała charakter konspiracyjny i została utworzona przez  Białych na początku 1921 roku w Mandżurii, po pierwszych klęskach wojsk Białych na Dalekim Wschodzie. Na jej czele stanął gen. Jefim G. Syczow. Składała się z wojskowych, głównie kozackich, z Amurskiej Obłasti, którzy ewakuowali się do Mandżurii. W 1922 r. liczyła około półtora tysiąca ludzi. Początkowo wspierała wojska Armii Dalekowschodniej poprzez przedstawiciela organizacji we Władywostoku, którym był gen. Roman A. Wiertoprachow. Po ostatecznej przegranej Białych na Dalekim Wschodzie w 1922 r., prowadziła działalność dywersyjno-rozpoznawczą na pogranicznych terenach ZSRR, wysyłając przez granicę drobne oddziały i grupy wojskowe. Siedzibą organizacji zostało pograniczne miasto Sachalian. Współpracowano ściśle z Zabajkalską Organizacją Wojskową gen. Iwana F. Szilnikowa.

Amurska Organizacja Wojskowa odegrała czołową rolę w organizacji zazejskiego powstania na początku 1924 r. Po jego szybkim upadku jeden ze współpracowników gen. J. G. Syczowa, płk Kisielew, rozpoczął aktywne przygotowania do wybuchu kolejnego wystąpienia, organizując oddział złożony z uchodźców z obwodu amurskiego. Dowiedziała się o tym OGPU i jej działania doprowadziły do likwidacji oddziału jeszcze przed przekroczeniem granicy. Po tym niepowodzeniu działalność organizacji zamarła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *