Fatalizm

przez | 10 listopada 2011

Fatalizm jest radykalną formą determinizmu. Założeniem fatalizmu jest, że przyszłość i wydarzenia, które mają nastąpić, są już z góry ustalone i nie mogą być zmienione przez żadne działania pojedynczego człowieka, lub całej ludzkości. Fatalizm w różnych odmianach stanowi część wielu religii. Można go odnaleźć m.in. w doktrynie stoików. Teorie chrześcijańskie skłaniające się do predestynacji zostały w filozofii scholastycznej określone jako ?argument lenia?. Typowym przejawem fatalizmu jest tzw. ?stoicki spokój?.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *