Archiwum kategorii: Medycyna

Zalecenia po usunięciu zdrowego zęba

Perspektywa wizyty u dentysty wielu ludzi doprowadza do paniki. W przeszłości, kiedy dentyści i stomatolodzy nie dysponowali odpowiednimi technologiami, wizyty potrafiły być naprawdę bolesne i nieprzyjemne. Dziś jednak sytuacja ta znacznie się zmieniła i zazwyczaj strach jest nieuzasadniony. Tak jest nawet w przypadku zabiegu, którego boi się większość ludzi – a mianowicie wyrywania zębów. Zdarza… Dowiedz się więcej »

Afta – przyczyny i leczenie

Afty to niewielkie, bolesne owrzodzenia jamy ustnej.  Powstają one głównie w miękkim fałdzie tkanki, gdzie stykają się wewnętrzna strona policzków i dziąsła. Zdarza się także, iż mogą one wystąpić na podniebieniu miękkim, języku oraz w przedsionku jamy ustnej. W tym samym czasie mogą pojawić się 2-3 afty, czasami nawet więcej. Początkowo są to małe czerwone… Dowiedz się więcej »

Bionika

Bionika (biomimetyka) to interdyscyplinarna nauka badająca budowę i zasady działania organizmów oraz ich adaptowanie w technice (zwłaszcza w automatyce) i budowie urządzeń technicznych na wzór organizmu. Stara się poznawać i wykorzystać procesy sterujące działaniem organizmów w różnych działach techniki, głównie w automatyce, elektronice i mechanice. Patenty przygotowane przez naukowców wykorzystują rozwiązania występujące w naturze. Opracowania… Dowiedz się więcej »

Cytologia

Cytologia (inaczej biologia komórki) to nauka o budowie wewnętrznej i funkcji podstawowej jednostki budulcowej organizmów żywych, jaką jest komórka. Każdy organizm roślinny i zwierzęcy składa się z komórek. Istnieją organizmy zbudowane z tylko jednej komórki ? jednokomórkowce i organizmy składające się z wielkiej liczby komórek ? wielokomórkowce. Cytologia zajmuje się organellami komórkowymi: jądrem, mitochondrium, wakuolami,… Dowiedz się więcej »

Bulimia

Etymologicznie nazwa bulimia pochodzi od bulimis, co dosłownie oznacza „byczy głód”. Jako pierwszy użył tego określenia w II wieku n.e. Galen do opisania choroby zwanej inaczej „wilczym głodem”. Choć współcześnie trudno stwierdzić, o jakiej chorobie pisał w istocie Galen, obecną nazwę jednostki chorobowej niewątpliwie zaczerpnięto z jego opisu. Wieloletnie ujmowanie objawów bulimii w kontekście przebiegu… Dowiedz się więcej »

Ból

Ból to wg Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu subiektywne, przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę (tzw. nocyceptywnych) lub zagrażających ich uszkodzeniem. Należy podkreślić, że ból jest odczuciem subiektywnym, dlatego jest nim wszystko to, co chory w ten sposób nazywa, bez względu na obiektywne objawy z nim związane. Receptorami bólowymi… Dowiedz się więcej »

Błąd medyczny

Błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta. Na błąd medyczny muszą składać się następujące elementy: postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, wina nieumyślna (tzw. lekkomyślność lub niedbalstwo), ujemny skutek popełnionego błędu, związek przyczynowy między popełnionym błędem, a ujemnym skutkiem postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta,… Dowiedz się więcej »

Anosognozja

Anosognozja to zaburzenia neurologiczne, polegające na niezdolności zdania sobie sprawy z własnej choroby. Schorzenie to występuje najczęściej przy paraliżu lewostronnym (prawej półkuli mózgu). Objawy anosognozji podobne są do psychologicznych mechanizmów zaprzeczania chorobie (brak zainteresowania swoją ogólną sytuacją; emocjonalna i uczuciowa obojętność wobec sytuacji), w rzeczywistości mają jednak podłoże neurologiczne związane z uszkodzeniem prawej części kory… Dowiedz się więcej »