Archiwum kategorii: Psychologia

Ból

Ból to wg Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu subiektywne, przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę (tzw. nocyceptywnych) lub zagrażających ich uszkodzeniem. Należy podkreślić, że ból jest odczuciem subiektywnym, dlatego jest nim wszystko to, co chory w ten sposób nazywa, bez względu na obiektywne objawy z nim związane. Receptorami bólowymi… Czytaj dalej »

Bodziec warunkowy

Bodziec warunkowy to w teorii odruchów warunkowych pierwotnie obojętny lub mający inne znaczenie bodziec, który regularnie poprzedzając bodziec bezwarunkowy nabiera znaczenia wyzwalającego reakcje związane i typowe dla bodźca bezwarunkowego, z którym był kojarzony. W przypadku warunkowania instrumentalnego bodziec warunkowy jest sygnałem określonej sytuacji, oznacza, że zwierzę może lub powinno wykonać konkretny ruch aby móc zaspokoić… Czytaj dalej »

Bodziec proksymalny

Bodziec proksymalny to bodziec, który pojawia się w bezpośrednim kontakcie bodźca dystalnego ze zmysłem. Jeśli patrzę na chmury, to chmury są bodźcami dystalnymi, ich obraz na siatkówce oka to bodziec proksymalny. Bodziec proksymalny pojawia się we wszystkich zmysłach – kontaktowych (dotyk, smak) i działających na dystans (wzrok, węch, słuch). Bodziec proksymalny jest mocno zniekształcony zarówno… Czytaj dalej »

Bodziec dystalny

Bodziec dystalny to bodziec działający na narządy zmysłów z pewnej odległości. Bodźcem dystalnym jest np. oglądany ekran komputera, a światło odbite od tego monitora, padające na siatkówkę oka staje się bodźcem proksymalnym. Zmysły można podzielić na kontaktowe (takie jak zmysł dotyku czy smaku) – nie ma bodźców dystalnych lub bodźce dystalne są jednocześnie proksymalnymi; zmysły… Czytaj dalej »

Bodziec

Bodziec w psychologii to jakiekolwiek zdarzenie, które może spowodować za pośrednictwem układu nerwowego jakąkolwiek reakcję (ruchową lub emocjonalną). Bodziec może mieć charakter prosty, odpowiadający rozumieniu bodźca w fizjologii albo złożony z wielu bodźców prostych. W tym sensie bodźcem może być percypowane zachowanie innej osoby, słowo lub dłuższa wypowiedź, cała sytuacja wyróżniona ze względu na istotne… Czytaj dalej »

Błędne określenie przyczyn pobudzenia

Błędne określenie przyczyn pobudzenia to w psychologii społecznej przypisanie błędnych źródeł swemu pobudzeniu, czego konsekwencją jest błędna interpretacja emocji. Zgodnie z badaniami Schachtera i Singera (1962) w ten sposób mogą być pomylone: strach, lęk, podniecenie, pożądanie seksualne oraz pobudzenie na skutek wysiłku fizycznego, gdyż ich początkowe fizjologiczne objawy są podobne, a rozróżnienie tych stanów opiera… Czytaj dalej »

Bierny opór w psychologii

Bierny opór  jest formą nieświadomej obrony własnego ego przed lękiem poprzez ekspresję tłumionej agresji. Jest to mechanizm obronny, który polega na wycofaniu się z relacji i zachowaniu negatywistycznym wobec żądań partnera relacji lub wymagań. Zachowanie to, będące naturalną formą ekspresji gniewu, pojawia się u osób pozostających w związkach symbiotycznych – dzieci, osoby z zaburzeniami osobowości,… Czytaj dalej »

Behawioryzm

Behawioryzm (ang. behaviour – zachowanie) to kierunek psychologiczny, który rozwinął się w XX wieku, przede wszystkim w USA. Jakkolwiek kierunek ten nie neguje występowania zjawisk psychicznych, twierdzi, że są one swoistymi, ubocznymi efektami działania mózgu, których nie da się skutecznie badać metodami naukowymi, gdyż są one niedostępne obserwacji. Dlatego, jeśli psychologia ma być rzetelną nauką,… Czytaj dalej »