Archiwum kategorii: Psychologia

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne to utrudnienia funkcjonowania społecznego lub psychicznego jednostki, noszące znamiona cierpienia, zlokalizowane wokół objawu osiowego. Posiadają określoną etiologię, dynamikę, patogenezę oraz symptomatykę. Pojęcie „zaburzenia” wiąże się z pojęciami zdrowia psychicznego, normalności zachowania oraz jego patologii. Określenie granic normalności jest często zbędne, oraz zwykle bardzo trudne. Psychiatria biologiczna wiąże zaburzenia psychiczne z przyczynami neurochemicznymi. Psychologia… Czytaj dalej »

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe (choroba afektywna dwubiegunowa, cyklofrenia) to zaburzenia psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych. Do rozpoznania zaburzenia afektywnego dwubiegunowego dochodzi wtedy, gdy u pacjenta występuje epizod hipomanii, manii lub epizod afektywny mieszany, a w przeszłości wystąpił chociaż raz jeden z tych epizodów włącznie z epizodem depresji. Jeśli u pacjenta występuje powtórnie epizod depresji bez wystąpienia… Czytaj dalej »

Choleryk

Choleryk jest przeciwieństwem flegmatyka, typ pobudliwy, przejawiający tendencje do ciągłego niezadowolenia i agresji. Charakteryzuje go silne przeżywanie emocji oraz duża energia życiowa i aktywność. Głównym pragnieniem choleryków jest dominacja, od innych z kolei oczekują podporządkowania się i uznania dla swojej ciężkiej pracy. Cholerycy bywają uparci, a ich reakcje na bodźce są szybkie i często nieprzemyślane,… Czytaj dalej »

Charakterologia

Charakterologia to nauka o charakterze. W Polsce czy w Niemczech (a także w niektórych innych krajach) jest to dziedzina psychologii utożsamiana z nauką o osobowości, choć ze względu na normatywne konotacje i często heurystyczną budowę poszczególnych typologii mniej obecna w głównym nurcie współczesnej psychologii osobowości. Charakterologia pozostaje jedną z najstarszych dziedzin psychologii i wywodzi się… Czytaj dalej »

Teoria cech

Teorie cech w psychologii osobowości to podejście zmierzające do opisania osobowości w kategoriach cech – względnie stałych, charakterystycznych dla jednostki, zgeneralizowanych tendencji do określonych zachowań, emocji i sądów, przejawiających się w różnych sytuacjach. Tak rozumiana cecha ma charakter latentny – nie można jej bezpośrednio zaobserwować, posiada status zmiennej pośredniczącej między bodźcem a reakcją. Teorie cech… Czytaj dalej »

Studium przypadku

Studium przypadku (ang. case study) to wyczerpująca metoda badawcza, polegająca na jednoczesnym stosowaniu wielu metod w celu jak najdokładniejszej diagnozy psychologicznej. Metody wykorzystywane w studium przypadku, to np. wywiad, test psychologiczny, kwestionariusz osobowości, genogram, obserwacja, test projekcyjny. Studium przypadku jest przede wszystkim metodą diagnozy klinicznej. Wybór studium przypadku jako jakościowej metody badawczej oznacza idiograficzne stanowisko… Czytaj dalej »

Bulimia

Etymologicznie nazwa bulimia pochodzi od bulimis, co dosłownie oznacza „byczy głód”. Jako pierwszy użył tego określenia w II wieku n.e. Galen do opisania choroby zwanej inaczej „wilczym głodem”. Choć współcześnie trudno stwierdzić, o jakiej chorobie pisał w istocie Galen, obecną nazwę jednostki chorobowej niewątpliwie zaczerpnięto z jego opisu. Wieloletnie ujmowanie objawów bulimii w kontekście przebiegu… Czytaj dalej »

Ból fantomowy

Ból fantomowy to ból odczuwany w miejscu nieistniejącej, amputowanej kończyny lub w miejscu, w którym nie nastąpiły zmiany fizjologiczne, lub które nie zostało uszkodzone mechanicznie tak by mogło powodować ból rzeczywisty, np. w przypadku bolących, lecz zdrowych zębów.