Archiwum kategorii: Psychologia

Heurystyka reprezentatywności

Heurystyka reprezentatywności jest jedną z uproszczonych metod wnioskowania, która polega na tym, że dokonujemy klasyfikacji czegoś na podstawie częściowego podobieństwa do przypadku typowego, charakterystycznego, który już znamy. Poprzez zastosowanie tej strategii można np. uznać człowieka leżącego na ulicy za pijanego, gdyż u nas w kraju takich jest najwięcej (a w rzeczywistości człowiek ten mógł stracić… Czytaj dalej »

Heurystyka dostępności

Heurystyka dostępności jest heurystyką mającą charakter systematycznego błędu w myśleniu. Polega ona na przypisywaniu większego prawdopodobieństwa zdarzeniom, które łatwiej przywołać do świadomości i są bardziej nacechowane emocjonalnie. Przykładowo osoby, które były w przeszłości ofiarami kradzieży, przeceniają wystąpienie takiego zdarzenia w przyszłości. Częstotliwość wypadków lotniczych jest uznawana za znacznie wyższą zaraz po każdym takim wypadku. Podobnie… Czytaj dalej »

Mapa poznawcza

Mapa poznawcza (inaczej mapa wyobrażeniowa bądź mapa mentalna) – zbiór wyobrażeń danej jednostki lub grupy osób zawierający informacje o przestrzennej organizacji zjawisk. Wyobrażenia te spełniają funkcję mapy i stanowią jednocześnie podstawę wielu ludzkich zachowań w przestrzeni. Podejmowane bowiem przez ludzi decyzje przestrzenne wynikają ze znajomości przestrzeni oraz z wartości przypisywanych jej elementom. Koncepcja ta została… Czytaj dalej »

Postrzeganie

Postrzeganie to inaczej odbieranie bodźców wzrokowych, słuchowych bądź czuciowych, które poddawane są obróbce i syntezie w poszczególnych częściach naszego mózgu. Jest pierwszym etapem przetwarzania informacji, które odbierane są przez narządy zmysłów. Proces postrzegania rozpoczyna akt spostrzegania. Organizm człowieka może postrzegać następujące cechy bodźców: typ energii (temperatura, dźwięk) lokalizacja w przestrzeni; natężenie. W podejściu informacyjnym postrzeganie… Czytaj dalej »