Psychologia

Przesąd

Przesąd (inaczej zabobon) to bezpodstawna wiara w istnienie związku przyczynowo-skutkowego między danymi zdarzeniami. Wypływać ono może ze stereotypów zakorzenionych w tradycji i kulturze, pozbawione racjonalnych podstaw i niemożliwe do weryfikacji. Najczęściej przesądy są pozostałością dawnego systemu wierzeń, uważanego za przestarzałe…
Read more

Choroby psychosomatyczne

Choroby psychosomatyczne to choroby somatyczne (fizyczne), w powstaniu których biorą istotny udział czynniki psychologiczne (głównie emocjonalne). Określenie „psychosomatyczny„ wprowadził 1818 roku niemiecki psychiatra Heinroth. Emocje przyczyniające się do powstania chorób psychosomatycznych to zazwyczaj sytuacje konfliktowe, frustracje czy gniew, zwłaszcza jeśli…
Read more