Archiwum kategorii: Prawo

Aport

Aport to pojęcie prawne oznaczające wkład niepieniężny wniesiony do spółki handlowej na pokrycie kapitału zakładowego, w postaci wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy. Jego wniesienie oznacza przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu (czyli jego własności). Aportem mogą być m.in. rzeczy ruchome (ruchomości), nieruchomości, wierzytelności, patenty, a nawet przedsiębiorstwo jako całość.

Alibi

Alibi jest dowodem w postępowaniu karnym na okoliczność, że podejrzany albo oskarżony znajdował się w miejscu innym niż miejsce popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. W szerszym znaczeniu mianem alibi określany jest każdy dowód przesądzający, że podejrzany lub oskarżony nie mógł popełnić zarzuconego mu przestępstwa. Rodzajem alibi jest tzw. żelazne alibi, czyli alibi, którego nie sposób podważyć.

Accidentalia negotii

Accidentalia negotii to pojęcie z zakresu prawa cywilnego, oznaczające kategorię składników treści czynności prawnej, które nie wpływają na istotę tej czynności (np. na to, czy daną umowę uznamy za umowę sprzedaży czy najmu), jednakże mocą woli stron zostały podniesione do rangi istotnych. Do accidentalia negotii mogą należeć między innymi postanowienia dotyczące warunku i terminu, pactum… Czytaj dalej »

Accessio possessionis

Accessio possessionis to instytucja prawa cywilnego wywodząca się z rzymskiego prawa rzeczowego, umożliwiająca utrzymanie ciągłości posiadania w przypadku zmiany posiadacza. Jedną z przesłanek zasiedzenia jest odpowiednio długi, nieprzerwany okres posiadania (bieg zasiedzenia). Powstałe w III w. accessio possessionis umożliwiało kupującemu, będącemu w dobrej wierze, doliczenie czasu posiadania poprzedniego posiadacza ? sprzedawcy. Rozwiązanie takie sprzyjało pewności… Czytaj dalej »

Abolicja

Abolicja to powszechny akt łaski, jednorazowe uchylenie karalności dokonanego czynu zabronionego poprzez wydanie aktu prawnego zakazującego wszczęcia postępowania karnego w przedmiocie tego czynu lub nakazującego jego umorzenie. Abolicja pozostawia czyn nie zmieniając jego kwalifikacji jako czynu zabronionego, wykazuje ona tylko moc co do skutków procesowych, tym samym pozostawia czyn w dalszym ciągu czynem zabronionym, tylko… Czytaj dalej »

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, Powszechny Kodeks Obywatelski) jest austriackim kodeksem cywilnym z 1811 roku, opracowanym przez Franza Zeillera. Cesarską sankcję uzyskał 1 czerwca 1811 roku. Utworzony został na bazie Kodeksu cywilnego zachodniogalicyjskiego opierał się na prawonaturalnych zasadach wolnej własności, swobodzie umów. Oprócz regulacji typowych dla kapitalizmu zawierał wiele reliktów feudalnych. Oprócz krótkiego wstępu ABGB obejmował… Czytaj dalej »