Archiwum kategorii: Nauka o państwie

Demokracja bezpośrednia

Demokracja bezpośrednia to system polityczny, w którym decyzje podejmuje się przez głosowanie ludowe (plebiscyt, referendum), w którym wziąć udział mogą wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania. W demokracji bezpośredniej, w porównaniu do obecnej w większości państw zachodnich demokracji pośredniej, obywatele mają większy i bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje. Elementy demokracji bezpośredniej można znaleźć w większości współczesnych… Czytaj dalej »

Forma państwa

Termin forma państwa wiąże się ze sprawowaniem władzy państwowej. Określenie kształtu sprawowania tej władzy wymaga rozeznania zarówno czynników strukturalno-organizacyjnych przejawiania władzy, jak i metod spełniania tej władzy oraz rozmieszczenia przestrzennego tej władzy. Władza państwowa przejawia się i występuje wobec społeczeństwa w postaci pewnej struktury i organizacji zespołu ludzi. Zespoły te stosują w swoim działaniu różne… Czytaj dalej »

Państwo socjalistyczne

W wyniku rewolucji socjalistycznej powstało państwo socjalistyczne najpierw w Rosji w 1917 r. Pod wpływem działań i nacisków rewolucjonistów rosyjskich stworzono je następnie w Mongolii w 1924 r. Po drugiej wojnie światowej państwa socjalistyczne powstały w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w 1949 r. w Niemczech Wschodnich. Na kontynencie azjatyckim państwa socjalistyczne proklamowano w… Czytaj dalej »