Archiwum kategorii: Doktryny polityczne

Doktryna Clintona

Doktryna Clintona określa założenia amerykańskiej polityki zagranicznej, którymi kierował się podczas swojej prezydentury Bill Clinton. Nie ma jednego dokumentu czy przemówienia, które jasno by deklarowało tę doktrynę. Jednak 26 lutego 1999 Clinton stwierdził, że Stany Zjednoczone nie będą angażować się w te konflikty, w których nie są zagrożone ich interesy. Doktryny nie zmieniają późniejsze jego… Czytaj dalej »

Doktryna Breżniewa

Doktryna Breżniewa (inaczej zwana też doktryną „ograniczonej suwerenności”) została przyjęta w 1968 roku, kiedy to miała miejsce interwencja Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Zakładała ona, że w krajach Układu Warszawskiego obowiązuje ograniczenie suwerenności państw członkowskich na rzecz interesów wspólnoty socjalistycznej (w praktyce ZSRR). Tłumaczono zatem, że interwencja w państwie bloku dążącym do secesji nie jest agresją… Czytaj dalej »

Doktryna Powella

Doktryna Powella to program polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych sformułowanej przez Colina Powella. Doktryna Powella przedstawia wizję i podejście do efektywnych i zdecydowanych działań wojskowych. Colin Powell pełniący funkcję Przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów współdowodził oddziałami amerykańskimi podczas operacji „Pustynna Burza” w latach 1990-91. Jako strateg wojskowy uważał, że działania wojskowe powinny być stosowane w ostateczności,… Czytaj dalej »

Socjalizm afrykański

Myśl polityczna państw afrykańskich, kształtująca się po upadku kolonializmu, złożona jest z dwóch warstw – tradycyjnej i nowoczesnej. Do pierwszej przynależą idee polityczne związane z religiami animistycznymi, islamem, chrześcijaństwem, ?misją cywilizacyjną” kolonizatorów oraz gandyzmem. Do drugiej zaś różne odmiany socjalizmu afrykańskiego. W okresie walki z kolonializmem myśl polityczną państw afrykańskich cechował znaczny stopień integracji i… Czytaj dalej »

Konserwatyzm brytyjski

Losy historyczne konserwatyzmu brytyjskiego splotły się nierozdzielnie z losami najstarszej chyba w świecie Partii Konserwatywnej, zachowującej ciągłość tradycji torysów, trwającej od około „chwalebnej rewolucji” (Glorious Revolution) z 1688 roku. Długie dzieje Partii Konserwatywnej znaczone są momentami przełomowymi polegającymi na konieczności elastycznej zmiany programów, po przynajmniej pięciokrotnej utracie władzy w celu ponownego jej odzyskania. Gdy początkowo… Czytaj dalej »