Archiwum kategorii: Doktryny polityczne

Doktryna Nixona

Doktryna Nixona (zwana też doktryną Guam) zaprezentowana została na wyspie Guam 25 lipca 1969 roku przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Richarda Nixona, w której stwierdził, że Stany Zjednoczone nie mogą ponosić wyłącznej odpowiedzialności politycznej i finansowej za obronę sojuszników i przyjaciół. Spowodowało to szukanie nowych rozwiązań zapobiegających wojnie przez ograniczanie zbrojenia, zawieranie umów, wspólnych programów oraz… Czytaj dalej »

Doktryna Monroe

Doktryna Monroe (doktryna Monroe’a lub doktryna Monroe’go) –  jej autorem był sekretarz stanu Johna Quincy Adams, którą w 1823 r. przedstawił prezydent James Monroe. Głosiła, iż kontynent amerykański nie może podlegać dalszej kolonizacji ani ekspansji politycznej ze strony Europy, w zamian zaś zapowiadała, że Stany Zjednoczone nie będą ingerowały w sprawy państw europejskich i ich… Czytaj dalej »

Doktryna Kirkpatrick

Doktryna Kirkpatrick to doktryna polityki zagranicznej USA, która została opracowana przez ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Jeane Kirkpatrick w 1980 r. na podstawie opublikowanego eseju pt. ?Dyktatury i podwójne standardy? (Dictatorships and Double Standards). Doktryna Kirkpatrick została wykorzystana do uzasadnienia amerykańskiej polityki zagranicznej w czasie zimnej wojny. Zakładała ona, że w krajach Trzeciego Świata, w tym… Czytaj dalej »

Doktryna Kennedy’ego

Doktryna Kennedy’ego, jak sama nazwa wskazuje, została sformułowana przez amerykańskiego prezydenta Johna Kennedy’ego w orędziu skierowanym do Konferencji Sojuszu dla Postępu w Punta del Este 5 lipca 1961 roku. Oznaczała zmianę amerykańskiej polityki zagranicznej w stosunku do państw Ameryki Łacińskiej. Według niej władze amerykańskie będą uznawać i udzielać pomocy militarnej i gospodarczej tym krajom Ameryki… Czytaj dalej »

Doktryna Juáreza

Doktryna Juáreza została sformułowana przez prezydenta Meksyku Benito Juáreza w 1856 roku. Zakładała ona, że dla utrzymania pokojowych stosunków między narodami konieczne jest wzajemne uznanie i respektowanie prawa każdego narodu do ustanowienia takich regulacji spraw wewnętrznych, jakie dany naród uzna za stosowne. Oznaczało to uznanie, iż każdy naród ma prawo do suwerennego i niczym nie… Czytaj dalej »

Doktryna Hallsteina

Według doktryny Hallsteina Republika Federalna Niemiec miała prawo do reprezentowania obu państw niemieckich za granicą. Elementem tej doktryny było też nieutrzymywanie stosunków dyplomatycznych z państwami utrzymującymi stosunki dyplomatyczne z NRD, z wyjątkiem Związku Radzieckiego. RFN zrezygnowało z niej po podpisaniu umów z krajami bloku wschodniego w 1970 i 1971, kiedy u władzy znajdował się Willy… Czytaj dalej »

Doktryna Eisenhowera

Doktryna Eisenhowera była doktryną polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, sformułowaną przez prezydenta Eisenhowera. Określa stosunek do państw Bliskiego Wschodu: pomoc dla tych państw, w tym także militarną. Stanom Zjednoczonym chodziło o zabezpieczenie się przed ewentualną agresją komunistyczną ze strony Związku Radzieckiego.

Doktryna Dullesa

Doktryna Dullesa ogłoszona została w 1949 roku przez sekretarza stanu w administracji Eisenhowera Johna Dullesa. Zakładała zmianę podstawowej doktryny amerykańskiej polityki zagranicznej z dotychczasowej – powstrzymywania ekspansji światowego komunizmu – na doktrynę wypierania (roll back) obecności Związku Radzieckiego w rejonach będących pod jego kuratelą. Głównym terenem, na którym miano wypierać wpływy radzieckie, były państwa-satelity ZSRR… Czytaj dalej »