Archiwum kategorii: Doktryny polityczne

Anarchokapitalizm

Anarchokapitalizm to doktryna społeczno-polityczna nawiązująca do myśli głównie amerykańskich anarchoindywidualistów oraz klasycznej myśli liberalnej, zakładająca zastąpienie wszystkich niezbędnych funkcji społecznych spełnianych do tej pory przez państwo przez takie instytucje, które będą oparte na dobrowolnych umowach rynkowych. Jego zwolennicy uważają, że takie rozwiązanie będzie zarówno dla jednostki, jak i społeczeństwa zdecydowanie lepsze i skuteczniejsze. Anarchokapitalizm jest… Czytaj dalej »

Paleokonserwatyzm

Paleokonserwatyzm to nazwa tradycyjnego nurtu amerykańskiej myśli konserwatywnej, stojącego w opozycji do neokonserwatyzmu. Paleokonserwatyści mają krytyczną postawę wobec współczesnego kształtu demokracji liberalnej, postulując odrodzenie klasycznych cnót obywatelskich i zachowanie systemu wzajemnej kontroli i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (checks and balances). Myśliciele tego nurtu w większym stopniu niż neokonserwatyści zwracają uwagę na potrzebę powrotu… Czytaj dalej »

Doktryna industrializacji

Doktryna industrializacji została sformułowana w okresie międzywojennym w Związku Radzieckim. Przypisywała ona główną rolę w procesie rozwoju rozbudowie przemysłu ciężkiego oraz gałęzi wytwarzających środki produkcji. Po II wojnie światowej narzucono ją krajom objętym radziecką strefą wpływów (w tym także Polsce), w wyniku czego powstały poważne patologie strukturalne w ich gospodarkach, co w pełni ujawniło się… Czytaj dalej »

Doktryna wyzwalania

Doktryna wyzwalania ogłoszona została w 1952 roku przez znanego amerykańskiego socjologa Jamesa Burnhama. Wpływ na jej publiczne ogłoszenie miał przyszły amerykański sekretarz stanu w latach 1953?1959 John Foster Dulles (wpływ na kształt doktryny wyzwalania miała inna doktryna z 1949 roku sformułowana przez Dullesa). Obowiązywała w amerykańskiej polityki zagranicznej do 1956 roku. Zakładała ona podjęcie przez… Czytaj dalej »

Doktryna Ulbrichta

Doktryna Ulbrichta (Waltera Ulbrichta – przywódca NRD) ? twierdzenie, że normalne stosunki dyplomatyczne między NRD i RFN mogą mieć miejsce tylko wtedy, jeśli oba te kraje w pełni uznają wzajemną suwerenność. Było to przeciwieństwo doktryny Hallsteina, według której RFN było jedynym państwem uprawnionym do reprezentowania Niemiec za granicą. Doktrynę Ulbrichta akceptowały inne państwa Bloku Wschodniego.… Czytaj dalej »

Doktryna Trumana

Doktryną Trumana określano program polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, sformułowany przez prezydenta Harry’ego S. Trumana i przedstawiony 12 marca 1947 roku w orędziu do Kongresu. Według założeń tej doktryny Stany Zjednoczone powinny pomagać narodom, które przeciwstawiają się presji zewnętrznej lub próbom przejęcia siłą władzy nad nimi przez uzbrojone mniejszości. Choć nie było to powiedziane wprost, doktryna… Czytaj dalej »

Doktryna Sinatry

Termin „Doktryna Sinatry” został ukuty 25 października 1989 przez rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRR, Giennadija Gierasimowa. Był on gościem popularnego amerykańskiego programu telewizyjnego Good Morning America. Tematem rozmowy było przemówienie wygłoszone dwa dni wcześniej przez radzieckiego Ministra Spraw Zagranicznych Edwarda Szewardnadze, który powiedział, że ZSRR respektuje wolność wyboru wszystkich państw, przy czym w szczególności wymienił… Czytaj dalej »

Doktryna Reagana

Doktryna Reagana to program polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych sformułowany i afirmowany przez Ronalda Reagana i środowisko konserwatystów w Partii Republikańskiej, a realizowany w praktyce politycznej przez administrację prezydenta Ronalda Reagana. Doktryna Reagana była skupiona na walce z komunizmem, a konkretniej – z ZSRR, jako hegemonem bloku sowieckiego, strategicznym przeciwnikiem USA i krajów niekomunistycznych. Doktryna była… Czytaj dalej »