Marketing

Środki masowego przekazu w Rosji

W 2006 roku w Federacji Rosyjskiej działało około 3500 kanałów telewizyjnych oraz stacji radiowych. Tego samego roku było zarejestrowanych 58 tys. czasopism, 14 tys. mediów elektronicznych oraz 5500 spółek transmisyjnych. W 2007 r. mniej niż 10% z ogółu mediów było…
Read more

Budżet marketingowy

Budżet marketingowy to pula środków wydzielona w przedsiębiorstwie dla celów dynamizacji sprzedaży swoich produktów na rynku. Wydatki marketingowe, podobnie jak większość kosztów, oznaczają zrealizowanie pewnej inwestycji, powodującej określony efekt. Bezpośrednim celem tworzenia i wydatkowania budżetów marketingowych może być przede wszystkim…
Read more

Benchmarking

Benchmarking (badania porównawcze lub analiza porównawcza) jest praktyką stosowaną w zarządzaniu, polegającą na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo, ze stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Wynik takiej analizy służy jako podstawa doskonalenia. Jest to…
Read more

Organizacja kampanii wyborczej

Jedną z podstawowych cech współczesnej, marketingowej kampanii wyborczej, jest jej profesjonalna organizacja. Organizację partyjną zastąpili profesjonaliści różnych specjalności. „W gruncie rzeczy organizacja kampanii politycznej jest bardzo podobna do organizacji businessowej ponieważ opiera się tych samych elementarnych zasadach”. Partia nadal pomaga…
Read more