Archiwum kategorii: Ekonomia

Biznesplan

Biznesplan to narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne firmy, a także jest narzędziem komunikacji zewnętrznej ? m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Inaczej rzecz ujmując, jest to kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem. Jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.… Czytaj dalej »

Bilet

Bilet to dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z określonej usługi (np. wejścia na mecz, przejazdu autobusem), za którą uiściło się opłatę przy jego nabyciu. Tradycyjne bilety wytwarzane były ze zwykłego papieru, obecnie (z uwagi na fałszerstwa) bilety dostępne w przedsprzedaży drukuje się zazwyczaj na specjalnym papierze zaopatrzonym w różnego rodzaju zabezpieczenia (np. mikrodruk, hologram). W… Czytaj dalej »

Biorca cen

Biorca cen to podmiot rynkowy nie mający wystarczającej siły przetargowej, aby zmienić obowiązującą na rynku cenę. Biorcą cen może być zarówno konsument ? kupujący na tyle mało, lub od na tyle silnego ekonomicznie sprzedawcy, że nie ma możliwości obniżenia płaconej przez siebie ceny, jak i producent, któremu uwarunkowania rynkowe nie pozwalają ustalić korzystniejszej niż rynkowa… Czytaj dalej »

Bezrobocie strukturalne

Bezrobocie strukturalne to rodzaj bezrobocia, który powstaje na tle strukturalnych rozbieżności między podażą pracy i popytem na pracę. W Polsce bezrobocie strukturalne pojawiło się wraz z restrukturyzacją podstawowych branż przemysłu takich jak górnictwo, hutnictwo, a także na skutek likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR). Bezrobocie strukturalne jest  konsekwencją zmian technologicznych i ewolucji struktury produkcji, zachodzących w… Czytaj dalej »

Gospodarka centralnie planowana

Gospodarka centralnie planowana (gospodarka planowa, system nakazowo-rozdzielczy) opiera się na założeniach planów kilkuletnich, określających najważniejsze cele rozwoju państwa. Ten typ organizacji gospodarki jest stosowany w okresie wojny; stosowany był też w większości państw o ustrojach socjalistycznych, a ich tworzenie i realizowanie jest jednym z najważniejszych zadań kierownictwa partii. Uchwalane są często na określony czas podczas… Czytaj dalej »

Cena relatywna

Cena relatywna to relacja ceny jednego dobra do ceny innego dobra. Cena relatywna informuje potencjalnych nabywców danego dobra, o ilości innych dóbr, które należy poświęcić, aby towar nabyć.

Cena netto

Cena netto nie zawiera podatku VAT, co oznacza, że produkt zakupiony po tej cenie nie podlega tzw. „konsumpcji”, czyli przeznaczony jest do dalszego przetworzenia lub odsprzedaży przez nabywcę – przedsiębiorcę będącym płatnikiem VAT. Oczywiście kwota VAT musi zostać zapłacona, ale zostanie zwrócona przedsiębiorcy przez dalszego nabywcę towaru lub usługi. Wielu przedsiębiorców chciałoby uniknąć oddawania nadwyżki… Czytaj dalej »

Bulionizm

Bulionizm to pochodzący od francuskiego słowa „bullion„ (złoto lub srebro w sztabach) termin określający wczesny etap merkantylizmu powstałego w Europie XV i XVI w., propagowany w większości krajów europejskich. Jego główną zasadą było utożsamianie bogactwa z gromadzeniem w kraju szlachetnych kruszców, przede wszystkim złota i srebra. Wierzono, że posiadanie tych kruszców ułatwia rozwój handlu i… Czytaj dalej »