Archiwum kategorii: Bezpieczeństwo

Relacje między liderami a członkami struktur terrorystycznych

Grupy, które zdołają przetrwać pomimo ciosów zadawanych im przez aparat państwowy, uzupełniają swój osłabiony na skutek strat stan osobowy, co prowadzi do pojawienia się fenomenu tzw. pokoleń w ramach danej struktury terrorystycznej. Charakterystycznym zjawiskiem jest tu fakt, że o ile dla członków założycieli grupy decyzja o zastosowaniu przemocy stanowi zazwyczaj efekt stopniowego grupowego procesu radykalizacji,… Czytaj dalej »

Teoria psychopolitycznego kryzysu legitymizacji

Prawdopodobnie najbardziej znana i wpływowa teoria eskalacji Ehuda Sprinzaka opisu­je kształtowanie się lewicowego terroryzmu rewolucyjnego w warunkach demokratycznych, choć z pewnością może znaleźć szersze zastosowanie. Zdaniem Sprinzaka, terroryzm nie pojawia się w próżni, nie jest skutkiem niewyjaśnionych indywidualnych decyzji nie­stabilnych psychicznie agresywnych jednostek. Jest on raczej psychopolitycznym wy­tworem głębokich procesów delegitymizacji, których doświadcza znaczna liczba… Czytaj dalej »

Dezinformacja

Dezinformacja to najczęściej celowe przekazanie fałszywej informacji wprowadzającej w błąd odbiorcę. Bardzo ważną rolę pełni w działaniach wojennych i w kwestiach związanych z obronnością kraju. Często wykorzystywana w środkach masowego przekazu i polityce. W reklamie nieetyczna, ale powszechna. Także w celach marketingowych zawyżanie parametrów technicznych albo podawanie wielkości bez podania jednostek lub podzespołów których dotyczą.… Czytaj dalej »

Aktywne zakłócenia radioelektroniczne

Aktywne zakłócenia radioelektroniczne to zakłócenia pracy środków radiolokacyjnych lub nadajników radiowych za pomocą nadajników zakłóceń (stacji zakłóceń). Aktywne zakłócenia radioelektroniczne działające na urządzenia odbiorcze uniemożliwiają im całkowicie lub częściowo przyjmowanie i rozpoznawanie rzeczywistych sygnałów. W wyniku aktywnego zakłócania radioelektronicznego na ekranach okrężnej obserwacji stacji radiolokacyjnej pojawiają się świecące sektory utrudniające wykrywanie i śledzenie celów, co… Czytaj dalej »

Alarm lotniczy

Alarm lotniczy jest to sygnał lub system sygnałów uprzedzający o niebezpieczeństwie napadu powietrznego oraz nakazujący natychmiastowe wykonywanie zarządzeń i rozkazów dotyczących obrony przeciwlotniczej. Sygnały alarmu lotniczego przekazywane są poza kolejnością za pomocą wszystkich środków łączności.

Admiralicja

Admiralicja to urząd sprawujący zwierzchnictwo nad marynarką wojenną, zajmujący się między innymi planowaniem rozwoju sił morskich, a także korpus admirałów. Jest to również nazwa własna m.in. brytyjskiego i francuskiego kierownictwa marynarki wojennej. W niektórych państwach (m.in. Wielka Brytania) admiralicja pełni funkcję ministerstwa sił morskich.

Adiutant

Adiutant (łac. adiutare – pomagać) czy też adiutant ordynansowy jest żołnierzem pomocniczym asystującym najwyższym oficerom (najczęściej generałom oraz dowódcom jednostek wojskowych). Jest w osobistej dyspozycji swojego przełożonego. Jego zadaniem jest wykonywanie ogólnych prac kancelaryjno-biurowych i organizacyjnych zapewniających rytmiczność działalności służbowej dowódcy, a także zlecenia osobistego przełożonego, kieruje on także pracą innych pracowników adiutantury (kancelarii dowódcy).… Czytaj dalej »