Bezpieczeństwo

Relacje między liderami a członkami struktur terrorystycznych

Grupy, które zdołają przetrwać pomimo ciosów zadawanych im przez aparat państwowy, uzupełniają swój osłabiony na skutek strat stan osobowy, co prowadzi do pojawienia się fenomenu tzw. pokoleń w ramach danej struktury terrorystycznej. Charakterystycznym zjawiskiem jest tu fakt, że o ile…
Read more

Teoria psychopolitycznego kryzysu legitymizacji

Prawdopodobnie najbardziej znana i wpływowa teoria eskalacji Ehuda Sprinzaka opisu­je kształtowanie się lewicowego terroryzmu rewolucyjnego w warunkach demokratycznych, choć z pewnością może znaleźć szersze zastosowanie. Zdaniem Sprinzaka, terroryzm nie pojawia się w próżni, nie jest skutkiem niewyjaśnionych indywidualnych decyzji nie­stabilnych…
Read more

Aktywność obrony

Aktywność obrony to zdolność obrony do wykrywania i natychmiastowego niszczenia środków masowego rażenia przeciwnika, zwalczania go wszystkimi rodzajami ognia, stosowania szerokiego manewru siłą żywą i środkami ogniowymi oraz zaporami inżynieryjnymi, a także zdolność do wykonywania kontrprzygotowania, kontrataków i przeciwuderzeń.

Aktywne zakłócenia radioelektroniczne

Aktywne zakłócenia radioelektroniczne to zakłócenia pracy środków radiolokacyjnych lub nadajników radiowych za pomocą nadajników zakłóceń (stacji zakłóceń). Aktywne zakłócenia radioelektroniczne działające na urządzenia odbiorcze uniemożliwiają im całkowicie lub częściowo przyjmowanie i rozpoznawanie rzeczywistych sygnałów. W wyniku aktywnego zakłócania radioelektronicznego na…
Read more

Admiralicja

Admiralicja to urząd sprawujący zwierzchnictwo nad marynarką wojenną, zajmujący się między innymi planowaniem rozwoju sił morskich, a także korpus admirałów. Jest to również nazwa własna m.in. brytyjskiego i francuskiego kierownictwa marynarki wojennej. W niektórych państwach (m.in. Wielka Brytania) admiralicja pełni…
Read more

Adiutant

Adiutant (łac. adiutare – pomagać) czy też adiutant ordynansowy jest żołnierzem pomocniczym asystującym najwyższym oficerom (najczęściej generałom oraz dowódcom jednostek wojskowych). Jest w osobistej dyspozycji swojego przełożonego. Jego zadaniem jest wykonywanie ogólnych prac kancelaryjno-biurowych i organizacyjnych zapewniających rytmiczność działalności służbowej…
Read more