Archiwum kategorii: Informatyka

Gramatyka generatywna

Gramatyka generatywna ma na celu wyjaśnienie kompetencji mówiącego lub słuchającego w zakresie tworzenia lub rozumienia zdań danego języka, polegającą między innymi na tym, że każdy mówiący jest zdolny do konstruowania zdań, których dotąd nie zbudował, a słuchający do rozumienia zdań, których dotąd nie słyszał. Inaczej mówiąc, każdy użytkownik języka jest w stanie rozstrzygnąć, czy dane… Czytaj dalej »

General Problem Solver

General Problem Solver (GPS) to program komputerowy stworzony w 1957 roku przez Herberta Simona i Allena Newella dla udowadniania teorematów, bazujący na teoretycznych pracach tych naukowców dotyczących maszyn logicznych. Pozwolił on m.in. udowodnić prostsze, dające się sformalizować problemy, jak Wieże Hanoi, ale okazał się nieskuteczny w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. Użytkownik definiował obiekty i operacje wykonywane… Czytaj dalej »

Deep Blue

Deep Blue to komputer grający w szachy, stworzony przez IBM. Projekt został rozpoczęty pod nazwą ChipTest w Carnegie Mellon University przez Feng-hsiung Hsu. Wyprodukowany system komputerowy został nazwany Deep Thought – nazwa pochodzi od fikcyjnego komputera z książki Autostopem przez Galaktykę. Hsu został zatrudniony przez firmę IBM w 1989 roku i pracował z Murrayem Campbellem… Czytaj dalej »

Programowanie genetyczne

Programowanie genetyczne (ang. Genetic Programming, GP) jest zautomatyzowaną metodą mającą na celu tworzenie programów komputerowych w oparciu o ogólną definicję problemu. Innymi słowy programowanie genetyczne pozwala, w oparciu o wysokopoziomową definicję mówiącą, co ma być zrobione, automatycznie stworzyć program, który owo zagadnienie rozwiąże. Po raz pierwszy programowanie genetyczne zostało przedstawione w pracy Michaela L. Cramera… Czytaj dalej »

Programowanie ewolucyjne

Programowanie ewolucyjne (ang. Evolutionary Programming, EP) jest podzbiorem algorytmów ewolucyjnych. Podstawy programowania ewolucyjnego opracował Lawrence Fogel, zaś rozwinął je jego syn, David Fogel. Celem programowania ewolucyjnego miał być rozwój sztucznej inteligencji, w sensie rozwoju możliwości przewidywania zmian w otoczeniu. Otoczenie opisywane było sekwencją symboli, a algorytm ewolucyjny miał tworzyć nowy symbol. Wyjściowy symbol maksymalizował funkcję… Czytaj dalej »