Archiwum kategorii: Informatyka

Cyborg

Cyborg (z ang. cybernetic organism) jest połączeniem człowieka i maszyny. Pojęcie to stworzone zostało przez naukowców Manfreda Clynesa i Nathan Kline’a, którzy po raz pierwszy użyli go w swoim artykule z 1960 roku, opublikowanym w czasopiśmie „Astronautics„. Publikacja ta zawierała rozważania o możliwości integracji człowieka z maszyną oraz przedstawiała zalety takiego podejścia w dziedzinie przyszłej… Czytaj dalej »

Cyberprzestrzeń

Cyberprzestrzeń to pojęcie początkowo używane w powieściach ojca cyberpunku Williama Gibsona na określenie rzeczywistości wirtualnych, w których znajdowali się jego bohaterowie. Obecne znaczenie uległo zmianie i mianem tym określa się przede wszystkim wirtualną przestrzeń, w ramach której połączone siecią komputery lub inne media cyfrowe (np. telefonia komórkowa) komunikują się. Do łączenia komputerów służy najczęściej Internet.… Czytaj dalej »

Remote Agent

Remote Agent to program oparty na sieciach neuronowych i logice rozmytej przeznaczony do sterowania sondami kosmicznymi. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, program jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji. Jest to istotne ze względu na dużą odległość sondy od Ziemi i wynikające z niej opóźnienia w przesyłaniu danych przy sterowaniu z Ziemi, a także odporność na utratę… Czytaj dalej »

Prospector

Prospector to system ekspertowy wykorzystywany do wspomagania prac geologów. Prace nad systemem rozpoczęły się w 1974 roku i były kontynuowane do 1983 roku. System ten został opracowany przez grupę naukowców ze Stanford Research Institute. Napisano go w języku Interlisp (dialekt języka Lisp). Podstawowym sposobem reprezentacji wiedzy były reguły. Jego baza wiedzy liczyła około 1000 reguł.… Czytaj dalej »

Propagacja wsteczna

Propagacja wsteczna to podstawowy algorytm uczenia z „nauczycielem” wielowarstwowych jednokierunkowych sieci neuronowych. Podaje on przepis na zmianę wag dowolnych połączeń elementów przetwarzających rozmieszczonych w sąsiednich warstwach sieci. Oparty jest on na minimalizacji sumy kwadratów błędów uczenia z wykorzystaniem optymalizacyjnej metody największego spadku. Dzięki zastosowaniu specyficznego sposobu propagowania błędów uczenia sieci powstałych na jej wyjściu, tj.… Czytaj dalej »

Nagroda Loebnera

Nagroda Loebnera jest organizowanym każdego roku konkursem polegającym na napisaniu chatbota, z którym rozmowa zostanie przez sędziów uznana za najbardziej podobną do rozmowy z człowiekiem. Konkurs wzoruje się na teście Turinga – sędziowie posiadają zbiór pytań, które zadają przez terminal programowi lub człowiekowi, nie wiedząc, kto znajduje się po drugiej stronie. Na podstawie udzielanych odpowiedzi… Czytaj dalej »

Rozpoznawanie wzorców

Rozpoznawanie wzorców to pole badawcze w obrębie uczenia maszynowego. Może być definiowane jako działanie polegające na pobieraniu surowych danych i podejmowaniu dalszych czynności zależnych od kategorii, do której należą te dane. Celem rozpoznawania wzorców jest dążenie do klasyfikacji danych (wzorców) w oparciu o wiedzę aprioryczną lub o informacje uzyskane na drodze statystycznej analizy danych służącej… Czytaj dalej »

Christopher Longuet-Higgins

Christopher Longuet-Higgins urodził się 11 kwietnia 1923 roku w Kent, zmarł 27 marca 2004 roku. Był profesorem Uniwersytetu w Sussex, rozpoczął swoja karierę jako chemik teoretyk. Do jego największych osiągnięć należy dostrzeżenie problemu przecięcia stożkowego, a także wprowadzenie grup permutacyjnych w opisie widm molekuł elastycznych. Za te i inne osiągnięcia został wybrany na członka Royal… Czytaj dalej »