Owady

Źrenicówka czerwienica

Źrenicówka czerwienica to motyl dość pospolity, lata we wrześniu i październiku w środowiskach leśnych, parkach, ogrodach, zagajnikach i nad brzegami wód itp. Gąsienice łatwe do zaobserwowania na młodych dębach, wierzbach, topolach i niektórych innych drzewach liściastych początkowo mają ubarwienie żółtozielone…
Read more

Kapturnica piołunówka

Czas pojawu motyla kapturnicy piołunówki to czerwiec i lipiec. Gąsienice żerują pojedynczo na piołunie, według innych źródeł również na bylicy pospolitej. Spotkać je można w końcu lata i jesienią dość rzadko na przydrożach, ugorach i miedzach. Bardzo podobne do gąsienic…
Read more

Brudnica nieparka

Brudnica nieparka to gatunek zaliczany do największych szkodników drzew liściastych. Występuje masowo w ogrodach, sadach, szkółkach i wszelkich skupiskach leśnych, a także w alejach wierzbowych i topolowych, gdzie szkody poczynione przez gąsienice są najczęściej widoczne. Motyle latają w lipcu i…
Read more

Bodzieniec bzowiak

Bodzieniec bzowiaka to dość często spotykany motyl, lata w czerwcu i lipcu, zauważyć go można na brzegach lasów, w ogrodach i parkach. Gąsienice żywią się liśćmi wielu gatunków roślin, jak czarny bez, osika, lilak, porzeczka, tarnina, drzewa owocowe i wierzby….
Read more

Ostrolot muszlowiak

Ostrolot muszlowiak to motyl na ogół rzadko spotykany w wielu okolicach kraju, znany przede wszystkim z południa Polski, gdzie występuje niekiedy pospolicie. Gatunek ten pojawia się w dwu pokoleniach: motyle latają w czerwcu i lipcu oraz sierpniu i wrześniu. Letnie…
Read more

Jusznica deszczowa

Jusznica deszczowa jest mała (około 10 mm długości) szara lub czarnoszara, niepozorna muchówka z marmurkowanymi skrzydłami. Szczególną cechą przedstawicieli tej rodziny są wielkie oczy złożone, które u samców stykają się, a u samic rozdziela je wąskie czoło. Zróżnicowane ubarwienie oczu…
Read more