Archiwum kategorii: Nauki przyrodnicze

Amfibolit

Amfibolit jest skałą metamorficzną o ciemnozielonej lub ciemnoszarej barwie. Skały te są masywne i bardzo zwięzłe. Głównymi minerałami amfibolitów są amfibole (głównie hornblenda, acz zdarza się gedryt, a w skałach bogatszych w Fe występuje cummingtonit) i plagioklazy. Poza tym w skład mineralogiczny amfibolitów wchodzi kwarc, epidot, zoisyt, granaty, biotyt, kordieryt, andaluzyt, turmaliny, sillimanit, tytanit, ilmenit… Czytaj dalej »

Ambona skalna

Amboną skalna (kazalnica) to skałka o płaskim wierzchołku, z trzech stron podcięta bardzo stromymi, pionowymi lub przewieszonymi ścianami, z czwartej strony przyrośnięta do stoku. Jest jedną z form rzeźby terenu powstałych w wyniku oddziaływania procesów erozji lub denudacji, dzięki którym na powierzchni Ziemi odsłania się skała nie przykryta zwietrzeliną.

Ałas

Ałas to forma geologiczna związana z termokrasem. Jest to zagłębienie lub niecka, powstające w skałach luźnych na skutek wytapiania lodu gruntowego wypełniającego szczeliny sieci poligonalnych, w szczególności klinów lodowych. Są typowe dla rejonu wiecznej zmarzliny, gdzie warstwa czynna gruntu sięga do głębokości występowania. Ałasy mogą mieć średnicę paruset metrów.

Błona komórkowa

Błona komórkowa (plazmolema, plazmolemma; cytolemma, plasmolemma) to półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego. Jest ona złożona z dwóch warstw fosfolipidów oraz białek, z których niektóre są luźno związane z powierzchnią błony (białka peryferyjne), a inne przebijają błonę lub są w niej mocno osadzone białkowym lub niebiałkowym motywem (białka błonowe). Zazwyczaj inne białka… Czytaj dalej »

Błona biologiczna

Błona biologiczna (inaczej biomembrana) to membrana otaczająca lub rozdzielająca odrębne przedziały, zwykle w komórkach. Zalicza się do nich zarówno błony komórkowe jak i błony organelli wewnętrznych, na przykład mitochondrialne, tylakoidów lub dysków w pręcikach i czopkach. Są one podstawowymi strukturami budującymi komórki wszystkich organizmów, zarówno prokariotycznych jak i eukariotycznych. Pomimo wielkiego zróżnicowania struktur otoczonych błonami,… Czytaj dalej »

Blotting DNA

Bloting DNA to transfer DNA z żelu agarozy na błonę/filtr, najczęściej w celu hybrydyzacji z próbką komplementarnego znakowanego DNA. Błona wykonana jest na ogół z nitrocelulozy lub nylonu. Przejście DNA z żelu na membranę przyspiesza podciśnienie pod membraną. Po transferze z żelu DNA jest wiązany z membrana poprzez przez naświetlanie UV lub zapieczenie w mikrofalówce… Czytaj dalej »

Biwalent

Biwalent to para połączonych ze sobą chromosomów homologicznych, czyli tetrada chromatyd. Miejscem połączenia chromosomów homologicznych są chiazmy. Ograniczają one fragmenty, w których dochodzi do crossing-over, czyli wymiany DNA między sąsiadującymi chromatydami chromosomów homologicznych. Proces ten zachodzi w pierwszej profazie mejozy.

Biotyp

Biotyp to grupa organizmów lub wirusów danego gatunku o takim samym genomie, która wyróżnia się wśród innych osobników tego gatunku szczególnymi cechami, np. zachowaniem, doborem pokarmu, zwyczajami rozrodczymi itp. Przykładem może być flora bakteryjna, zasiedlająca organizmy ludzkie. Każdy człowiek ma wiele biotypów bakteryjnych właściwych wyłącznie dla niego, wykształconych w ciągu jego życia.