Archiwum kategorii: Nauki przyrodnicze

Azot a wzrost roślin

Rośliny potrzebują azotu przede wszystkim w fazie wzrostu, ze względu na możliwość akumulacji azotu przez roślinę. Przy wysokim stężeniu azotu w glebie absorpcja tego pierwiastka jest znacznie szybsza, niż wzrost rośliny. Kiedy wystąpi niedobór azotu, rośliny są słabsze, bledsze i rosną znacznie wolniej. Bladość związana jest z deficytem chlorofilu, który bierze udział w procesie fotosyntezy.… Czytaj dalej »

Powstanie komórek eukariotycznych

Komórki eukariotyczne pojawiły się na naszej planecie później, niż komórki prokariotyczne. Najstarsze odkryte wykopaliny komórek jądrowych datowane są na 1,7 mld lat. Nie zostało jednak dotychczas wyjaśnione, w jaki sposób one powstały. Najpopularniejszą koncepcją, która tłumaczy pojawienie się Eucaryota jest teoria endosymbiozy, w myśl której komórka eukariotyczna powstała z komórki prokariotycznej, która pochłonęła i nie… Czytaj dalej »

Mutacja

Mutacja (łac. mutatio – zmiana) jest nagłą, skokową zmianą materiału genetycznego. Termin po raz pierwszy wprowadzony został przez biologa Hugo de Vriesa na przełomie XIX i XX wieku, oznacza zmianę zapisu informacji genetycznej, pierwotne źródło zmienności genetycznej organizmów. Mutacja to zjawisko losowe, podlega jednak wpływom środowiska (mutagenom ? np. chemicznym, promieniowaniu). Częstość mutacji nie jest… Czytaj dalej »

Bulwa pędowa

Bulwa pędowa to zgrubiała część pędu rośliny, pełniąca funkcję spichrzową, tzn. jest magazynem substancji zapasowych, głównie białek i cukrów ? szczególnie skrobi. Bulwy pędowe mogą być podziemne bądź naziemne. Podziemne bulwy pędowe wytwarza np. ziemniak. Tworzą się one na końcach podziemnych pędów ? rozłogów. Występują w nich tzw. oczka, będące zawiązkami pędów, za pomocą których… Czytaj dalej »

Bulwa korzeniowa

Bulwa korzeniowa to zgrubiała część korzenia, pełniąca w roślinie funkcję spichrzową, tzn. jest magazynem substancji zapasowych, głównie białek i cukrów ? szczególnie zaś skrobi. Bulwa zbudowana jest głównie z tkanki miękiszowej. Bulwy korzeniowe wytwarzają m.in. dalia czy ziarnopłon wiosenny. U niektórych roślin (np. storczyki) bulwa może magazynować wodę. U bylin bulwa korzeniowa jest organem przetrwalnikowym.… Czytaj dalej »

Mitochondrium

Mitochondrium to otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych. Organella te mają różną wielkość, przeważnie od 2 do 8 ?m, mogą też szybko zmieniać swój kształt i rozmiary. Są one miejscem, gdzie w wyniku procesu oddychania komórkowego powstaje większość adenozynotrifosforanu (ATP) komórki, będącego jej źródłem energii. Oprócz tego, mitochondria są zaangażowane w wiele innych… Czytaj dalej »

Andezyt

Andezyt jest skałą magmową o strukturze porfirowej. Posiada obojętny odczyn. Na diagramie klasyfikacyjnym QAPF andezyt zajmuje pole 10 wraz z bazaltem. Głębinowym odpowiednikiem andezytu jest dioryt. Wg klasyfikacji TAS andezyty zajmują pola O1 (bazaltowe andezyty) i O2 (andezyty). W skład andezytu wchodzą: plagioklazy, biotyt, pirokseny i amfibole. Andezyt ma barwę szarą, brunatną, zieloną lub czarną.… Czytaj dalej »

Rzeka anastomozująca

Rzeka anastomozująca to rzeka płynąca równocześnie wieloma korytami, mająca stały przebieg. Koryta rozdzielone są wyspami porośniętymi trwałą roślinnością, tworząc rozgałęziającą sieć, która łączy się w odpowiednich miejscach. W odróżnieniu od rzeki warkoczowej (za której podtyp jest niekiedy uważana), koryta rzeki anastomozującej charakteryzują się dość znacznym współczynnikiem krętości (rozumianym jako stosunek długości koryta do odległości między… Czytaj dalej »