Archiwum kategorii: Geografia fizyczna

Wrzosowisko

Wrzosowisko to bezleśna formacja zimozielonych krzewinek. Wrzosowiska występują w klimacie umiarkowanym i wilgotnym, na glebach piaszczystych i kwaśnych. Zajmują wielkie przestrzenie, głównie na terenach, na które docierają wpływy atlantyckiego ciepłego i wilgotnego powietrza. W Europie powstają przeważnie wtórnie na siedliskach borów sosnowych, po zniszczeniu roślinności pierwotnej. W Polsce rośnie głównie wrzos, w zachodniej Europie –… Dowiedz się więcej »

Śryż

Śryż (inaczej lód prądowy) jest efektem zamarzania cieku wodnego bądź jeziora. Powstaje w warunkach ujemnej temperatury powietrza, gdy w wodzie zaczynają tworzyć się kryształki swobodnie pływającego lodu, które są odrywane i unoszone z prądem wody lub powietrza. Śryż ma tendencję do skupiania się w bryłki i osadzania na przedmiotach znajdujących się w wodzie, szczególnie gromadzi… Dowiedz się więcej »

Suchar

Suchar to zwyczajowa nazwa jezior polihumusowych lub dystroficznych występujących na Suwalszczyźnie. Nazwa pochodzi od określenia „suchy”, tzn. pusty, bezrybny. Najbardziej znane są suchary położone na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Spośród 17 występujących tam jezior tego typu największym jest Duży Sucharek (8,9 ha wg M. Waśkiel; 11 ha wg S. Maciejewskiego), a najgłębszym – Wądołek (15… Dowiedz się więcej »

Równonoc

Równonoc (ekwinokcjum) występuje 2 razy w ciągu okresu pełnego obiegu danej planety po orbicie wokół Słońca. Dla Ziemi jest to dwa razy w roku – 20/21 marca (równonoc wiosenna – Słońce przecina równik w gwiazdozbiorze Barana) i 22/23 września (równonoc jesienna – Słońce przecina równik w gwiazdozbiorze Wagi). Jest to czas obejmujący jedną dobę ziemską,… Dowiedz się więcej »

Geologia planety Wenus

Znaczna część powierzchni Wenus wydaje się być ukształtowana przez działalność wulkaniczną. Wenus ma kilka razy więcej wulkanów niż Ziemia – jest ich tam co najmniej 167, mają one średnio 100 km średnicy. Jedynym kompleksem wulkanicznym tej wielkości na Ziemi jest Hawai?i na Hawajach. Przypuszczalnie przyczyną tego nie jest większa aktywność wulkaniczna Wenus, ale jej starsza… Dowiedz się więcej »

Woda słodka

Woda słodka to woda zawierająca stosunkowo niewielkie ilości soli (zasolenie poniżej 0,5?). Całość wody słodkiej na kuli ziemskiej pochodzi z procesów parowania, skraplania oraz resublimacji. W klasyfikacji wód ze względu na zawartość związków mineralnych wodą słodką nazywa się wodę zawierającą od 100 do 500 mg/l związków mineralnych. Dostęp do wody słodkiej jest czynnikiem warunkującym życie… Dowiedz się więcej »

Azot a wzrost roślin

Rośliny potrzebują azotu przede wszystkim w fazie wzrostu, ze względu na możliwość akumulacji azotu przez roślinę. Przy wysokim stężeniu azotu w glebie absorpcja tego pierwiastka jest znacznie szybsza, niż wzrost rośliny. Kiedy wystąpi niedobór azotu, rośliny są słabsze, bledsze i rosną znacznie wolniej. Bladość związana jest z deficytem chlorofilu, który bierze udział w procesie fotosyntezy.… Dowiedz się więcej »

Andezyt

Andezyt jest skałą magmową o strukturze porfirowej. Posiada obojętny odczyn. Na diagramie klasyfikacyjnym QAPF andezyt zajmuje pole 10 wraz z bazaltem. Głębinowym odpowiednikiem andezytu jest dioryt. Wg klasyfikacji TAS andezyty zajmują pola O1 (bazaltowe andezyty) i O2 (andezyty). W skład andezytu wchodzą: plagioklazy, biotyt, pirokseny i amfibole. Andezyt ma barwę szarą, brunatną, zieloną lub czarną.… Dowiedz się więcej »