Archiwum kategorii: Biologia

Mimikra

Mimikra to przystosowanie ochronne występujące u zwierząt (głównie u owadów). Polega ono na upodabnianiu się zwierząt bezbronnych do zwierząt zdolnych do obrony (batesowska) albo upodobnianiu się do siebie różnych gatunków zwierząt zdolnych do obrony (müllerowska) poprzez przybranie ich barwy, kształtu, zachowania bądź innych właściwości. Mimikra stanowi jedną z form mimetyzmu. U roślin mimikra jest zjawiskiem upodabniania się roślin… Dowiedz się więcej »

Mimetyzm

Mimetyzm (mimezja) jest terminem stosowanym w różnych dziedzinach i oznacza naśladowanie lub upodabnianie się. W literaturze oraz sztuce mimetyzm to naśladowanie i kopiowanie rzeczywistości w dziele sztuki. Mimetyzm w biologii to upodabnianie się niektórych gatunków zwierząt kształtem, deseniem oraz barwą na powierzchni ciała do otaczającego go środowiska albo do innych organizmów. Akustyczną formą mimetyzmu jest m.in. naśladowanie głosów… Dowiedz się więcej »

Powstanie komórek eukariotycznych

Komórki eukariotyczne pojawiły się na naszej planecie później, niż komórki prokariotyczne. Najstarsze odkryte wykopaliny komórek jądrowych datowane są na 1,7 mld lat. Nie zostało jednak dotychczas wyjaśnione, w jaki sposób one powstały. Najpopularniejszą koncepcją, która tłumaczy pojawienie się Eucaryota jest teoria endosymbiozy, w myśl której komórka eukariotyczna powstała z komórki prokariotycznej, która pochłonęła i nie… Dowiedz się więcej »

Mutacja

Mutacja (łac. mutatio – zmiana) jest nagłą, skokową zmianą materiału genetycznego. Termin po raz pierwszy wprowadzony został przez biologa Hugo de Vriesa na przełomie XIX i XX wieku, oznacza zmianę zapisu informacji genetycznej, pierwotne źródło zmienności genetycznej organizmów. Mutacja to zjawisko losowe, podlega jednak wpływom środowiska (mutagenom ? np. chemicznym, promieniowaniu). Częstość mutacji nie jest… Dowiedz się więcej »

Mitochondrium

Mitochondrium to otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych. Organella te mają różną wielkość, przeważnie od 2 do 8 ?m, mogą też szybko zmieniać swój kształt i rozmiary. Są one miejscem, gdzie w wyniku procesu oddychania komórkowego powstaje większość adenozynotrifosforanu (ATP) komórki, będącego jej źródłem energii. Oprócz tego, mitochondria są zaangażowane w wiele innych… Dowiedz się więcej »

Błona komórkowa

Błona komórkowa (plazmolema, plazmolemma; cytolemma, plasmolemma) to półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego. Jest ona złożona z dwóch warstw fosfolipidów oraz białek, z których niektóre są luźno związane z powierzchnią błony (białka peryferyjne), a inne przebijają błonę lub są w niej mocno osadzone białkowym lub niebiałkowym motywem (białka błonowe). Zazwyczaj inne białka… Dowiedz się więcej »

Błona biologiczna

Błona biologiczna (inaczej biomembrana) to membrana otaczająca lub rozdzielająca odrębne przedziały, zwykle w komórkach. Zalicza się do nich zarówno błony komórkowe jak i błony organelli wewnętrznych, na przykład mitochondrialne, tylakoidów lub dysków w pręcikach i czopkach. Są one podstawowymi strukturami budującymi komórki wszystkich organizmów, zarówno prokariotycznych jak i eukariotycznych. Pomimo wielkiego zróżnicowania struktur otoczonych błonami,… Dowiedz się więcej »

Blotting DNA

Bloting DNA to transfer DNA z żelu agarozy na błonę/filtr, najczęściej w celu hybrydyzacji z próbką komplementarnego znakowanego DNA. Błona wykonana jest na ogół z nitrocelulozy lub nylonu. Przejście DNA z żelu na membranę przyspiesza podciśnienie pod membraną. Po transferze z żelu DNA jest wiązany z membrana poprzez przez naświetlanie UV lub zapieczenie w mikrofalówce… Dowiedz się więcej »