Archiwum kategorii: Nauki humanistyczne

Antyrama

Antyrama jest rodzajem oprawy służącej do umieszczania w niej płaskich obrazków, zdjęć itp. Antyrama jest tym, co pozostanie po usunięciu ramy z obrazu (stąd ten przedrostek). Usztywnia ona dzieło i chroni je przed zniszczeniem. Ponadto nadaje schludny i estetyczny wygląd. Dzięki niej możemy zawiesić na ścianie np. nasze ulubione zdjęcie. Oprawa składa się z przezroczystego tworzywa albo szkła oraz płyty pilśniowej lub wiórowej.… Czytaj dalej »

Kostumbryzm

Kostumbryzm jest kierunkiem w literaturze oraz sztuce hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej. Został on zapoczątkowany w Hiszpanii w XVII wieku. Kostumbryzm rozwinął się w okresie romantyzmu. Kierunek ten dąży do wiernego zobrazowania życia oraz obyczajów epoki. Poprzez kostumbryzm autorzy przedstawiali lokalne regiony, ich codzienność oraz folklor. Przedstawicielami kostumbryzmu w literaturze są m.in. Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882), Serafín Estébanez Calderón, Sebastián Mi?ano y… Czytaj dalej »

Bodegon

Bodegon jest typem martwej natury w malarstwie okresu baroku. Termin ten pochodzi od słowa „bodega”, co w języku hiszpańskim znaczy „winiarnia”, „piwniczka” oraz „sklep z winem”. Malarstwo to cechowało się przedstawianiem żywności lub naczyń spiżarnianych, rozmieszczonych na kamiennym blacie albo drewnianym stole. Były to głównie produkty spożywcze, które zasadniczo trzymało się w piwnicach, spiżarniach domostw lub tawern… Czytaj dalej »

Oblężenie Wiednia podczas odsieczy wiedeńskiej i bitwa pod Wiedniem

Wiedeń w 1683 roku był miastem o silnych fortyfikacjach. Dowódcą wojskowym został generał Ernst Starhemberg. Obrona miała do dyspozycji 11 tysięcy żołnierzy, prawie 5 tysięcy straży miejskiej oraz mocną artylerię. Turcy natychmiast rozpoczęli roboty ziemne i minerskie od południowego zachodu. Za najbardziej dogodne miejsce do złamania obrony uznali okolice bastionów Löbl i Zamkowy. Najbardziej zacięte… Czytaj dalej »

Syjonizm socjalistyczny

Na początku XX wieku głównym nurtem ideologicznym rywalizującym z syjonizmem pośród młodych Żydów z Europy Wschodniej był socjalizm. Wielu Żydów zrezygnowało wówczas z judaizmu na rzecz komunizmu lub popierało Bund, żydowski ruch socjalistyczny postulujący wprowadzenie autonomii dla Żydów z Europy Wschodniej, propagujący także jidysz jako język żydowski. W opozycji do tej ideologii wykształcił się nowy… Czytaj dalej »

Kult Lenina

Wbrew woli Lenina i mimo sprzeciwu członków jego rodziny,z inicjatywy Stalina zwłoki Lenina zostały zmumifikowane i udostępniono je do oglądania w mauzoleum na Placu Czerwonym. Nowe władze partyjne postanowiły wykorzystać autentyczną popularność i autorytet Lenina i przenieść ją na „leninowską” partię. Kult Lenina wykorzystał Stalin do budowania osobistego kultu jako „następcy”. Stalin stwierdził, że wkład… Czytaj dalej »

Sejm Repninowski

Sejm Repninowski to sejm skonfederowany, zawiązany pod węzłem konfederacji radomskiej, zajął się rewizją reform dokonanych przez sejm konwokacyjny w 1764 roku. Poseł rosyjski Nikołaj Repnin polecił oddziałom wojsk rosyjskich Piotra Kreczetnikowa otoczyć miejsca obrad sejmików, tak by wybrani zostali kandydaci wskazani przez Rosjan, wyposażeni w instrukcje poselskie domagające się zawarcia traktatu gwarancyjnego z Rosją, równouprawnienia… Czytaj dalej »

Etyka i teoria państwa Platona

W systemie Platona dobro jest pamięcią o świecie idei, w którym panują „idealne” stosunki, a zło jest brakiem tej pamięci. Zło wynika więc z niewiedzy. Pogląd ten pochodzi od Sokratesa i zwany jest intelektualizmem etycznym. Dążenie do dobra zostanie po śmierci wynagrodzone poprzez powrót duszy do świata idei, podczas gdy dusze nierozumne zostaną ukarane ponowną… Czytaj dalej »