Archiwum kategorii: Nauki humanistyczne

Filozofia języka naturalnego

Filozofia języka naturalnego pojawiła się ponownie po epoce logicznego empiryzmu. Okres rozkwitu przeżyła w latach pięćdziesiątych, jej centrum stanowił Oksford, w związku z czym zwykło się mówić o „szkole oksfordzkiej”. „Wielką trójkę” filozofów języka naturalnego stanowią Austin, Ryle i późny Wittgenstein; w pewnej mierze należą do nich również Strawson i Grice; za ich poprzednika można… Czytaj dalej »

Nietzsche – koncepcja woli mocy

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) był zwolennikiem teorii deontologicznej, której fundamentem jest wola jednostki. O ile Kierkegaard mimo wszystko przyznaje moralnym predykatom dobra i zła rangę ogólnie obowiązującą i przekraczającą jednostkowy podmiot, o tyle Nietzsche umiejscawia miarę dobra i zła w woli jednostki, która uznaje za dobre to, co sprzyja w niej przekraczaniu siebie, przezwyciężaniu samej… Czytaj dalej »

Filip V – Hiszpania pod panowaniem Burbonów (1700-1746)

Mocarstwo, jeszcze na początku XVII w. zajmujące pierwsze miejsce w Europie, w XVIII w. wyczerpało się i zubożało w zadziwiający sposób. Tak frapująca historyków hiszpańska „dekadencja” bywa wprawdzie może niekiedy zbyt generalizowana. Iberyjska monarchia składała się z różnych krajów. Inna była sytuacja w aktywnej gospodarczo Katalonii, inny w jałowej i bynajmniej nie użyźnianej amerykańskim srebrem… Czytaj dalej »

Odwrót od tematyki religii we współczesnej filozofii

Pytanie o Boga i o absolut we współczesnym profesjonalnym dyskursie filozoficznym – jeśli nie ogranicza się on wyłącznie do rekonstrukcji historyczno-filozoficznej – przesunęło się na margines uwagi. Stało się tak nie dlatego, że tak zwane pytanie o sens miałoby poza obrębem filozofii pojawiać się z mniejszą niż dawniej natarczywością. Należałoby raczej zwrócić uwagę na to,… Czytaj dalej »