Historia powszechna

Antybolszewicki Blok Narodów

Antybolszewicki Blok Narodów był koordynacyjną platformą współpracy emigracyjnych ugrupowań politycznych reprezentujących narody ZSRR i tzw. Bloku Wschodniego. Początki ABN sięgają końca 1943 roku, gdy w dniach 21-22 listopada w rejonie Równego na okupowanej Ukrainie odbyła się z inicjatywy Organizacji Ukraińskich…
Read more

Amurska Organizacja Wojskowa

Amurska Organizacja Wojskowa miała charakter konspiracyjny i została utworzona przez  Białych na początku 1921 roku w Mandżurii, po pierwszych klęskach wojsk Białych na Dalekim Wschodzie. Na jej czele stanął gen. Jefim G. Syczow. Składała się z wojskowych, głównie kozackich, z…
Read more

Zwolennicy Wielkiej Rumunii

Zwolennicy Wielkiej Rumunii to rumuńska organizacja antykomunistyczna w rumuńskiej części Banatu działająca w latach 1948-1949. Organizacja ta została utworzona we wrześniu 1948 r. w Timişoarze przez miejscowego urzędnika Ioana Tănase. Głównym przejawem jej działalności było rozkolportowanie około tysiąca ulotek antyrządowych…
Read more

Grupa partyzancka Gavrila Vatamaniuca

Grupa partyzancka Gavrila Vatamaniuca to rumuńska antykomunistyczna grupa zbrojna działająca na Bukowinie w latach 1949-1955. 25 listopada 1949 r. zdezerterował z bronią sierżant żandarmerii Gavril Vatamaniuc, zagrożony aresztowaniem z powodów politycznych przez Securitate. Ukrył się w lasach w rejonie Suczawy,…
Read more

Grupa Ionescu Diamandi

Grupa Ionescu Diamandi torumuńska antykomunistyczna grupa zbrojna działająca w latach 1949-1950. Kapitan lotnictwa Ionescu Diamandi 19 listopada 1946 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa za protesty w sprawie sfałszowania wyborów parlamentarnych. W 1949 r. udało się mu się jednak zbiec…
Read more