Archiwum kategorii: Nauki humanistyczne

Eufonia

Eufonia to nazwa zbiorcza dla wszystkich typów organizacji nadanej tekstu w jego warstwie brzmieniowej, które w pewnym okresie są uważane za estetycznie dodatnie. Jest to przyjemny brzmieniowo ton wypowiedzi oraz harmonijny dobór dźwięków. Efekt ten jest osiągany m.in. poprzez: eliminowanie z wiersza głosek syczących albo szumiących, opieranie się na sonornych głoskach i samogłoskach, unikanie hiatusu. Eufonią jest także dział poetyki, który obejmuje wiedzę o… Dowiedz się więcej »

Taksydermia

Taksydermia jest sztuką montażu albo reprodukcji, głównie poprzez wypchanie martwych zwierząt na wystawę (np. trofea myśliwskie) albo dla innych źródeł badań. Po usunięciu ze zwierzęcia organów i krwi zastępuje się je substancjami konserwującymi, zaś oczy sztucznymi. Taksydermiści są profesjonalistami, którzy przygotowują eksponaty komercyjnie dla muzeów, myśliwych oraz wędkarzy. Są również amatorami, którzy przygotowują eksponaty w ramach swojego… Dowiedz się więcej »

Found footage

Od połowy XX wieku found footage film polegał na wykorzystywaniu w tworzeniu nowego dzieła istniejących materiałów filmowych, tj. ich fragmentów, innych autorów, którzy zwykle jeszcze żyli. Obecnie found footage film jest uznawany za ważny nurt współczesnej sztuki filmowej. Wytwory found footage są uznawane za pełnoprawne utwory artystyczne. Niektórzy teoretycy uważają to za rodzaj sztuki krytycznej. Found footage zwykle… Dowiedz się więcej »

Diorama

Diorama w malarstwie jest rodzajem obrazu w głębokim obramowaniu. Pewne jego części są nieprzezroczyste i malowane na płótnie, zaś inne przezroczyste są malowane na cienkim materiale techniką laserunkową. Efekty plastyczne w przestrzeni osiągane są przez oświetlanie z dowolnej strony w ciemnym pomieszczeniu. Czasami dzieło uzupełniane jest sztafażem. Diorama to rodzaj panoramy oraz obrazu, który jest malowany na przezroczystej tkaninie (z… Dowiedz się więcej »

Adire

Adire to tkaniny pierwotnie barwione na błękitno indygiem, które ozdabiano różnymi wzorami. Są one wykonywane w południowo-zachodniej Nigerii przede wszystkim przez kobiety Jorubów przy użyciu różnych technik barwienia oraz zdobienia. Pierwotnie tkaniny adire farbowano na błękitno. Jednak wraz z wprowadzaniem większej palety barwników syntetycznych importowanych z Europy w XX wieku adire zaczęło nabierać nowych kolorów. Pierwsze formy adire stanowiły… Dowiedz się więcej »

Frontalizm

Frontalizm to zasada kompozycyjna, którą stosuje się w sztukach plastycznych. Polega ona na przedstawianiu postaci ludzkiej od przodu, w układzie ściśle symetrycznym. Dzięki temu dzieło zyskuje charakter monumentalny oraz hieratyczny. Kompozycję frontalną nadawano głównie wyobrażeniom kultowym i portretom oficjalnym, które były wystawione na widok publiczny. Frontalizm był charakterystyczny dla okresu sztuki starożytnego Egiptu, rzeźby greckiej okresu archaicznego, sztuki… Dowiedz się więcej »

Mimetyzm

Mimetyzm (mimezja) jest terminem stosowanym w różnych dziedzinach i oznacza naśladowanie lub upodabnianie się. W literaturze oraz sztuce mimetyzm to naśladowanie i kopiowanie rzeczywistości w dziele sztuki. Mimetyzm w biologii to upodabnianie się niektórych gatunków zwierząt kształtem, deseniem oraz barwą na powierzchni ciała do otaczającego go środowiska albo do innych organizmów. Akustyczną formą mimetyzmu jest m.in. naśladowanie głosów… Dowiedz się więcej »

Sztafaż

Sztafaż stanowią postacie ludzkie oraz zwierzęta, a także dodatkowe, poboczne wątki lub motywy ożywiające kompozycję dzieła artystycznego, które nie odciągają uwagi odbiorcy od głównej treści dzieła. Może być stosowany we wszystkich rodzajach dzieł sztuki. Sztafaż nie nawiązuje bezpośrednio do głównego motywu dzieła. Stanowi uatrakcyjnienie tła, które mogłoby się wydać puste, nudne albo monotonne. Zastępuje tło czymś ciekawszym, co spełnia jednak nadal… Dowiedz się więcej »