Nauki humanistyczne

Taksydermia

Taksydermia jest sztuką montażu albo reprodukcji, głównie poprzez wypchanie martwych zwierząt na wystawę (np. trofea myśliwskie) albo dla innych źródeł badań. Po usunięciu ze zwierzęcia organów i krwi zastępuje się je substancjami konserwującymi, zaś oczy sztucznymi. Taksydermiści są profesjonalistami, którzy przygotowują eksponaty…
Read more

Found footage

Od połowy XX wieku found footage film polegał na wykorzystywaniu w tworzeniu nowego dzieła istniejących materiałów filmowych, tj. ich fragmentów, innych autorów, którzy zwykle jeszcze żyli. Obecnie found footage film jest uznawany za ważny nurt współczesnej sztuki filmowej. Wytwory found footage…
Read more

Adire

Adire to tkaniny pierwotnie barwione na błękitno indygiem, które ozdabiano różnymi wzorami. Są one wykonywane w południowo-zachodniej Nigerii przede wszystkim przez kobiety Jorubów przy użyciu różnych technik barwienia oraz zdobienia. Pierwotnie tkaniny adire farbowano na błękitno. Jednak wraz z wprowadzaniem większej palety barwników syntetycznych…
Read more

Frontalizm

Frontalizm to zasada kompozycyjna, którą stosuje się w sztukach plastycznych. Polega ona na przedstawianiu postaci ludzkiej od przodu, w układzie ściśle symetrycznym. Dzięki temu dzieło zyskuje charakter monumentalny oraz hieratyczny. Kompozycję frontalną nadawano głównie wyobrażeniom kultowym i portretom oficjalnym, które były…
Read more

Mimetyzm

Mimetyzm (mimezja) jest terminem stosowanym w różnych dziedzinach i oznacza naśladowanie lub upodabnianie się. W literaturze oraz sztuce mimetyzm to naśladowanie i kopiowanie rzeczywistości w dziele sztuki. Mimetyzm w biologii to upodabnianie się niektórych gatunków zwierząt kształtem, deseniem oraz barwą na powierzchni ciała…
Read more

Sztafaż

Sztafaż stanowią postacie ludzkie oraz zwierzęta, a także dodatkowe, poboczne wątki lub motywy ożywiające kompozycję dzieła artystycznego, które nie odciągają uwagi odbiorcy od głównej treści dzieła. Może być stosowany we wszystkich rodzajach dzieł sztuki. Sztafaż nie nawiązuje bezpośrednio do głównego motywu dzieła. Stanowi uatrakcyjnienie tła, które…
Read more