Tag Archive: ZSRR organizacje antykomunistyczne

Amurska Organizacja Wojskowa

Amurska Organizacja Wojskowa miała charakter konspiracyjny i została utworzona przez  Białych na początku 1921 roku w Mandżurii, po pierwszych klęskach wojsk Białych na Dalekim Wschodzie. Na jej czele stanął gen. Jefim G. Syczow. Składała się z wojskowych, głównie kozackich, z…
Read more