Tag Archive: Wspólnota Ekonomiczna Państw Afryki Zachodniej

Psychometria

Psychometria (z gr. psyche ? dusza, metria ? miara) jest działem psychologii, zajmującym się teorią i praktyką stosowania testów psychologicznych, który opiera się na zdobyczach statystyki i matematyki. Psychometria wykształca procedury badania testowego w psychologii poprzez obiektywizację, pomiar rzetelności i…
Read more

Organizacje gospodarcze krajów Czarnej Afryki

Wspólnota Ekonomiczna Państw Afryki Zachodniej (Economic Community of West African States ? ECOWAS) Wspólnota Ekonomiczna Państw Afryki Zachodniej została utworzona w 1975 r. Należy do niej 16 państw Afryki Zachodniej. ECOWAS miała do 1990 r. przekształcić się w unię celną…
Read more