Tag Archive: Uzasadnianie przez kombinację psychologia

Uzasadnianie przez kombinację

Uzasadnienie przez kombinację jest błędem logicznym polegającym na uznaniu szczegółowego scenariusza za bardziej prawdopodobny, niż scenariusz bardziej ogólny. Poniżej przedstawiony zostanie znany przykład popełniania tego błędu (Tversky, Kahneman, 1983): Linda ma 31 lat, jest otwartą, inteligentną, i niezamężną kobietą. Ukończyła…
Read more