Tag Archive: Utwór literacki

Analiza utworu literackiego

Analiza utworu literackiego polega na badaniu pewnej całości, poprzez wyodrębnienie jej cech, części bądź składników. Analiza dzieła literackiego zmierza do ustalenia, z jakich elementów i w jaki sposób jest zbudowany utwór. Należy także określić związki między tymi elementami, zbadać czemu…
Read more