Tag Archive: Szatański efekt halo

Efekt halo

Efekt halo (ang. halo effect,  inaczej nazywany także efektem aureoli) to w psychologii tendencja do automatycznego, pozytywnego lub negatywnego (efekt Golema, szatański efekt halo), przypisywania cech osobowościowych na podstawie pozytywnego lub negatywnego wrażenia. Jest odmianą podstawowego błędu atrybucji. Polega na…
Read more