Tag Archive: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce

Społeczna gospodarka rynkowa

Społeczna gospodarka rynkowa jest terminem, który został zawarty w Konstytucji III RP. Jej Art. 20 stwierdza, że: „Społeczna gospodarka rynkowa, oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”….
Read more