Archiwa tagu: Sorpcja

Adsorpcja

Adsorpcja jest procesem wiązania się cząsteczek, atomów lub jonów na powierzchni lub granicy faz fizycznych, powodującym lokalne zmiany stężenia. Adsorpcji nie należy mylić z absorpcją, która jest procesem wnikania do wnętrza fazy. Adsorpcję, absorpcję i wymianę jonową przyjęło się wspólnie nazywać procesami sorpcji. Procesem odwrotnym do procesów sorpcji jest desorpcja. W przemyśle proces adsorpcji i… Czytaj dalej »