Tag Archive: Samospełniające się proroctwo występowanie

Samospełniające się proroctwo

Samospełniające się proroctwo lub też samorealizująca się przepowiednia to zjawisko polegające na tym, że określone oczekiwania w stosunku do pewnych zachowań lub zdarzeń wpływają na te zachowania lub zdarzenia w sposób, który powoduje spełnienie oczekiwań. Występuje ono wówczas, gdy informacja…
Read more